Detail zverejnenia zmluvy - 212018

Evidenčné číslo: 212018
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení
Predmet zmluvy: Zaradenie užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Rechtoríková
Funkcia: riaditeľ divízie

Dátum podpisu: 13.11.2018
Dátum zverejnenia: 13.11.2018
Dátum účinnosti: 14.11.2018
PDF príloha: