Detail zverejnenia zmluvy - 202018

Evidenčné číslo: 202018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet zmluvy: Dotácia zo ŠR na akciu Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice
Cena: 21409.94 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ministerstvo vnútra SR
Adresa - sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151186
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: gen.JUDr. Alexnader Nejedlý, PhD.
Funkcia: prezident HaZZ

Dátum podpisu: 25.10.2018
Dátum zverejnenia: 09.11.2018
Dátum účinnosti: 10.11.2018
PDF príloha: