Detail zverejnenia zmluvy - 182018

Evidenčné číslo: 182018
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Kúpa pozemku parc. č. 369/3
Cena: 999.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Anna Bučeková
Adresa - sídlo: S.Chalúpku 844/12, 013 03 Varín
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 31.10.2018
Dátum zverejnenia: 06.11.2018
Dátum účinnosti: 07.11.2018
PDF príloha: