Detail zverejnenia zmluvy - 142018

Evidenčné číslo: 142018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet zmluvy: Služby Bezkriedy Plus
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Komensky, s.r.o.
Adresa - sídlo: Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice
IČO: 43908977
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Rybár
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 22.08.2018
Dátum zverejnenia: 06.09.2018
Dátum účinnosti: 07.09.2018
PDF príloha: