Detail zverejnenia zmluvy - 132018

Evidenčné číslo: 132018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky obce Lysica za rok 2017
Cena: 600.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Marián Petrovič, číslo licencie SKAU č. 711
Adresa - sídlo: Partizánska 1283/23-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Marián Petrovič
Funkcia: audítor

Dátum podpisu: 20.05.2018
Dátum zverejnenia: 14.08.2018
Dátum účinnosti: 15.08.2018
PDF príloha: