Detail zverejnenia zmluvy - 92018

Evidenčné číslo: 92018
Názov zmluvy: Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
Predmet zmluvy: Výkon funkcie zodpovednej osoby
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: BROS Computing, s.r.o.
Adresa - sídlo: Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IČO: 36734390
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Bros Miroslav
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 14.05.2018
Dátum zverejnenia: 14.05.2018
Dátum účinnosti: 15.05.2018
PDF príloha: