Detail zverejnenia zmluvy - 82018

Evidenčné číslo: 82018
Názov zmluvy: Odpady z obalov
Predmet zmluvy: Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Natur - Pack, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 02.01.2018
Dátum zverejnenia: 22.03.2018
Dátum účinnosti: 23.03.2018
PDF príloha: