Detail zverejnenia zmluvy - 62018

Evidenčné číslo: 62018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie DHZO
Cena: 1400.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vendelín Horváth
Funkcia: generálny sekretár DPO SR

Dátum podpisu: 14.03.2018
Dátum zverejnenia: 20.03.2018
Dátum účinnosti: 21.03.2018
PDF príloha: