Detail zverejnenia zmluvy - 52018

Evidenčné číslo: 52018
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Predaj pozemku parc. č. CKN 60/2 a 60/3
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: UPS Lysica
Adresa - sídlo: 013 05 Lysica č. súp. 138
IČO: 30231981
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Peter Franek
Funkcia: predseda

Dátum podpisu: 15.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.02.2018
Dátum účinnosti: 16.02.2018
PDF príloha: