Detail zverejnenia zmluvy - 42018

Evidenčné číslo: 42018
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Podiel z dane z príjmov
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca

Dátum podpisu: 07.02.2018
Dátum zverejnenia: 14.02.2018
Dátum účinnosti: 15.02.2018
PDF príloha: