Detail zverejnenia zmluvy - 32018

Evidenčné číslo: 32018
Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Dojednania ohľadom čiastkových (realizačných) kúpnych zmlúv
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: ŠEVT, a.s.
Adresa - sídlo: Plynárenská 6, 974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Eva Kamenská
Funkcia: riaditeľka

Dátum podpisu: 13.02.2018
Dátum zverejnenia: 14.02.2018
Dátum účinnosti: 15.02.2018
PDF príloha: