Detail zverejnenia zmluvy - 22018

Evidenčné číslo: 22018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí grantu č. ST18_028
Predmet zmluvy: Poskytnutie grantu na projekt "Knižka vonia inak ako počítač"
Cena: 800.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Pontis-nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Adresa - sídlo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
IČO: 31784828
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Lenka Surotchak
Funkcia: štatutárny zástupca

Dátum podpisu: 01.01.2018
Dátum zverejnenia: 06.02.2018
Dátum účinnosti: 07.02.2018
PDF príloha: