Detail zverejnenia zmluvy - 12018

Evidenčné číslo: 12018
Názov zmluvy: Zmluva č. 1738 2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva
Predmet zmluvy: Rozšírenie kanalizácie v obci Lysica, stoka J1-1 a stoka J1-2
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kundrík, Ing. Jozef Lučivňák
Funkcia: generálny riaditeľ, investičný riaditeľ

Dátum podpisu: 15.01.2018
Dátum zverejnenia: 16.01.2018
Dátum účinnosti: 17.01.2018
PDF príloha: