Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
42020
04.02.2020
04.02.2020
Práca s vysokozdvižnou plošinou
Švec Jozef
43083161, A.F.Kolára 234, 013 06 Terchová
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
32020
29.01.2020
29.01.2020
Objednávka detského ihriska
DAR IHRISKO, spol. s r.o.
51462371, Ladomerská Vieska č. 130
1.00
Ing. Róbert Bros
22020
22.01.2020
23.01.2020
Vysokozdvižná plošina-demontáž vianočného osvetlenia
Švec Jozef
43083161, A. F. Kolára 234, 013 06 Terchová
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
12020
22.01.2020
22.01.2020
Objednávka vypracovania žiadosti o poskytnutie NFP
Rozvojová agenúra ŽSK
37905738, Komenského 48, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
452019
03.12.2019
03.12.2019
Práce s vysokozdvižnou plošinou
Švec Jozef
43083161, A.F.Kolára 234, 013 06 Terchová
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
442019
12.11.2019
13.11.2019
Vypracovanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka
RRA Kysuce
36149985, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
422019
21.10.2019
22.10.2019
Elektromontážne práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia
Elektroinstal, s.r.o.
45595011, Komenského 1168/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
432019
21.10.2019
22.10.2019
Elektrointalačný materiál
Holienčik - ELKO
10975217, Komenského 1168/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
412019
17.10.2019
17.10.2019
Rekonštrukcia obecnej internetovej stránky
BROS Computing s. r. o.
36734390, Zádubnie 169, 010 03 Žilina
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
402019
10.10.2019
10.10.2019
Projektová dokumentácia a rozpočet na rekonštrukciu domu smútku
SOARCH s. r. o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
47370092, Bytčická 16, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
392019
02.10.2019
10.10.2019
Kalendáre, reflexné vesty,tašky,zápisníky
HQ STUDIO, Štefánikova 46, 010 01 Žilina
22630082, Štefánikova 46, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Róbert Bros
starosta obce
372019
19.09.2019
20.09.2019
Spracovanie asfaltovej drte na komunikácii - osada Chabadovia
TOMASTAV, s.r.o.
35935731, Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Róbert Bros
382019
19.09.2019
20.09.2019
Preprava asfaltovej drže, traktor, bager na nakládku a vykládku
MARUNA, s.r.o.
45401322, Terchová 999, 013 06
1.00
Ing. Róbert Bros
352019
16.09.2019
17.09.2019
Materiál na opravu schodišťa na cintoríne
DAMONT, s.r.o.
25942271, Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Labem
1.00
Ing. Róbert Bros
poverený zastupovaním starostu
362019
16.09.2019
17.09.2019
Betonárske a šalovacie práce na oprave schodov na cintorín
RP BUILDING, s.r.o.
50243969, Sad SNP č. 8, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Róbert Bros
poverený zastupovaním starostu
342019
26.08.2019
28.08.2019
Stavebná príprava pred osadením a montážou digestora - v ŠJ
TOMASTAV, s.r.o., Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
35935731, Ružová č. 40/1638, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Róbert Bros
poverený zastupovaním starostu
332019
01.08.2019
02.08.2019
Digestor,vzduchotechnika,potrubný radiálny ventilátor do školskej jedálne
D and K Klima s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
51162270, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
322019
25.07.2019
26.07.2019
Rekonštrukčné práce na márnici
Jozef Šepeš
44824335, 013 05 Lysica č. súp. 6
1.00
Ing. Róbert Bros
poverený zastupovaním starostu
312019
23.07.2019
23.07.2019
Stavebné a rekonštrukčné práce, maliarske práce, nátery v ŠJ a MŠ
TOMASTAV, s.r.o.
35935731, Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Robet Bros
poverený zastupovaním starostu
302019
19.07.2019
22.07.2019
Akrylové obdĺžníkové zrkadlo
Patrik Chovanec
48087254, Sveržov 68, 086 42 Sveržov
169.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
292019
16.07.2019
16.07.2019
Motofúrik Motúčko CITY CLEAN 65*65 cm
HOBBYLAND, s. r. o.
36757691, A. Kmeťa 36, 036 01 Martin
614.99
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
282019
11.07.2019
15.07.2019
Maliarske práce, stavebné práce v ZŠ
TOMASTAV, s.r.o.
35935731, Ružová č. 40/1638, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Robet Bros
poverený zastupovaním starostu
272019
10.07.2019
10.07.2019
Objednávka WC kabín
TOI TOI and DIXI, s. r. o.
36383074, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
1.00
Ing. Robet Bros
poverený zastupovaním starostu
262019
01.07.2019
01.07.2019
Oprava dažďovej šachty
TOMASTAV, s.r.o.
35935731, Ružová č. 40/1638, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
252019
28.06.2019
28.06.2019
Oprava dažďovej kanalizácie na Podhrbnej ceste
TOMASTAV, s.r.o.
35935731, Ružová č. 40/1638, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
232019
24.06.2019
25.06.2019
Stavebné rezivo na márnicu
MARUNA s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová
45401322, Terchová 999, 013 06 Terchová
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
242019
25.06.2019
25.06.2019
Objednávka krytiny na márnicu
Blachotrapez, s.r.o.,
36423416, 027 44 Tvrdošín
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
222019
19.06.2019
19.06.2019
Asfaltovanie miestnych komunikácií
STAVMO J+M, s. r. o.
44979258, Ul. V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
202019
22.05.2019
12.06.2019
Zemné práce pri povodniach
Mário Kováč
50117211, Lysica 134, 013 05 Lysica
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
212019
22.05.2019
12.06.2019
Zemné práce pri povodniach
Zdenek Púček
34496114, Lysica 275, 013 05 Lysica
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
192019
24.05.2019
30.05.2019
Úprava a montáž oplotenia ihriska, montáž sietí, montáž strojového oplotenia
TOMASTAV s. r. o.
35935731, Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
182019
28.05.2019
29.05.2019
Objednávka kompostérov
JRK Slovensko, s.r.o.,
50530950, Gallayova 11, 841 02 Bratislava
3108.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
172019
24.05.2019
27.05.2019
Objednávka klampiarskych prác na oprave strechy v ZŠ a OcÚ
Martinka Róbert
43641733, Višňové č. 30
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
152019
17.05.2019
21.05.2019
Výmena pneumatík obecného auta
Marián Murárik
40281043, Lysica 216, 013 05 Lysica
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu obce
162019
21.05.2019
21.05.2019
Práce na vysokozdvižnej plošine
MIPE Invest, s. r. o.
36837075, P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu obce
142019
20.05.2019
20.05.2019
Prenájom mobilných WC kabín
TOI TOI and DIXI, s. r. o.
36383074, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
144.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
132019
30.04.2019
30.04.2019
Objednávka nápisu na plastové nádoby na odpad
MEVA SK, s.r.o.,
31681051, Krátka 574, 049 51 Brzotín
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
122019
25.04.2019
25.04.2019
Objednávka detských atrakcií na Deň detí
Dagmar Bizíková
46760831, Polomská 1781/4, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
112019
20.03.2019
20.03.2019
Vypnutie vedenia z dôvodu výrubu stromov
Stredoslovenská Distribučná a. s.
36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu obce
102019
14.03.2019
14.03.2019
Objednávka plastových nádob
MEVA SK, s.r.o.,
31681051, Krátka 574, 049 51 Brzotín
6451.20
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
92019
28.02.2019
28.02.2019
Práce na oprave zborovne a riaditeľne v budove ZŠ
Mário Kováč
50117211, Lysica 134, 013 05
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
82019
27.02.2019
27.02.2019
Prepravné detí na korčuliarsky kurz
Viliam Jarina
34355952, Smrekoa 3095, 010 07 Žilina
1.00
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
72019
21.02.2019
21.02.2019
Objednávka publikácie čarovné Horné Považie
CBS spol. s. r.o.
36754749, Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica
577.50
Ing. Robert Bros
poverený zastupovaním starostu
62019
15.02.2019
15.02.2019
Práce na revíziách elektroinštálácie MŠ, ZŠ
ELRECH
14252350, Puškinova 19, 013 05 Belá
1.00
Michal Šmehýl
52019
28.01.2019
06.02.2019
Práce na projeke Wifi pre teba
Syntetika, s.r.o.
46367446, Tekebý 433/6, 010 03 Žilina
1.00
Michal Šmehýl
starosta
42019
05.02.2019
05.02.2019
Objednávk geodetického zamerania zvonice
GeoSal, s.r.o.
46765239, Oslobodieľov 129/7, 013 13 Rajecké Teplice
1.00
Michal Šmehýl
starosta
32019
14.01.2019
16.01.2019
Oprava motorového vozidla ZA507EV
Marián Murárik, Autoopravovňa
40281043, Lysica 216, 013 05
1.00
Michal Šmehýl
starosta
22019
08.01.2019
09.01.2019
Dodávka a montáž žalúzií
Jozef Varinský
34490175, Moravksé Lieskové 737, 916 42 Moravské Lieskové
356.94
Michal Šmehýl
starosta obce
12019
02.01.2019
03.01.2019
Objednávka prečistenia kanalizač. potrubia MŠ
Smarik Milan
33373850, Stražov, Dedinská 46, 010 01
1.00
Michal Šmehýl
starosta
312018
26.11.2018
26.11.2018
Servis osobného automobilu Dacia ZA 507 EV
Marián Murárik, Autoopravovňa
40281043, Lysica 216, 013 05
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta
302018
21.11.2018
22.11.2018
Objednávka multifunkčnej farebnej kopírky
BROS, s.r.o.
36000477, Zádubnie 169, 010 03
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosa
292018
19.11.2018
21.11.2018
Dovoz a rozvoz posypového materiálu po miestnych komunikáciách
Camping Belá, s.r.o.
50729462, Oslobodenia 18, 013 05 Belá
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
272018
17.10.2018
23.10.2018
Dodávka a osadenie 4 ks zimných pneumatík na automobil Dacia
Marián Murárik, Autooprava
40281043, Lysica 216, 013 05
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
262018
04.10.2018
04.10.2018
Objednávka elektroinštalačných opráv na výmene osvetlenia a vypínačov v MŠ
ROMIS, s.r.o.
50893416, Višňové 314
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
252018
27.09.2018
27.09.2018
Dodávka a montáž kombinovaného sporáka do kuchynky OÚ
Adam Chabada, predaj a služby v Gastrozariadení
17916534, Šenkárska 52, 010 01 Žilina - Trnové
2277.60
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
242018
25.09.2018
25.09.2018
Práce na plyn. zariad. v MŠ(oprava kotla,výmena teplomera, dodáv.detektorov)
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN
32254008, Staškov 500, 023 53 Staškov
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
232018
24.09.2018
24.09.2018
Objednávka dodávky gastrozariadení - policové vozíky, kôš na taniere
Adam Chabada, predaj a služby v Gastrozariadení
17916534, Šenkárska 52, 010 01 Žilina - Trnové
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
222018
17.09.2018
17.09.2018
Dodávka a montáž materiálu na rekonštrukciu kotolne obecného úradu
Lukáš Štafen
50766147, Jabloňová 346/26, 010 04 Žilina
4448.30
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
212018
10.09.2018
10.09.2018
Oprava dvoch kotlov na obecnom úrade
HESPO PLUS s. r. o.
46881361, Borová 1, 010 07 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
202018
17.08.2018
17.08.2018
Objednávka dodávky a montáže umývačky riadu do ŠJ
Adam Chabada, predaj a služby v Gastrozariadení
17916534, Šenkárska 52, 010 01 Žilina - Trnové
1620.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
192018
16.08.2018
16.08.2018
Výmena radiátorov na obecnom úrade
Lukáš Štafen
50766147, Jabloňová 346/26, 010 04 Žilina
4943.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
172018
03.08.2018
08.08.2018
Objednávka gastronádob do školskej jedálne
Adam Chabada
17916534, Šenkárska 52, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta
182018
06.08.2018
08.08.2018
Objednávka revízie - odbornej prehliadky el. zariadení verejného osvetlenia
ELRECH, Štefan Chabada
14252350, Puškinova 19, 013 05 Belá
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
162018
27.07.2018
06.08.2018
Stavebné práce na oprave sociálnych zariadení v MŠ
Miroslav Murárik
40586022, 013 05 Lysica č. súp. 264
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
152018
23.07.2018
23.07.2018
Objednávka dodávky a montáže elektrického konvektomatu s príslušenstvom
Adam Chabada, predaj a služby v Gastrozariadení
17916534, Šenkárska 52, 010 01 Žilina - Trnové
5844.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
142018
18.07.2018
18.07.2018
Dodávka 2 ks uzlových sietí
Firma Košík - siete, s.r.o.
36556858, Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
112018
22.06.2018
26.06.2018
Objednávka zemných prác na odvodnení miestnych komunikácií
Gabriela Poliaková
41755251, Stráža 181, 013 04
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
122018
25.06.2018
26.06.2018
Zemné práce na oprave a odvodnení miestnej komunikácie
Mário Kováč
50117211, 013 05 Lysica č. súp. 134
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
102018
21.06.2018
21.06.2018
Vypracovanie rozpočtu na práce v MŠ
SOARCH, s.r.o., Bytčická 15, 010 01 Žilina
47370092, Bytčická 15, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
92018
20.06.2018
20.06.2018
Práce na vyhotovení geometrického plánu
Andrej Baláž - Geospol
46681515, Ďurčiná 373, 015 01 Rajec
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
82018
07.05.2018
16.05.2018
Objednáva doplňujúcich prác pri realizácii akcie Rozšírenie kanalizácie
GFCH, spol. s r. o.
614521, Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
72018
24.04.2018
30.04.2018
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN, Staškov 500, 023 53 Staškov
32254008, Staškov 500, 023 53 Staškov
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
62018
13.04.2018
16.04.2018
Elektroinštalačné a iné práce na oprave bleskozvodu v ZŠ Lysica
ROMIS s. r. o.
50893416, Višňové 314, 013 23 Višňové
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
52018
06.04.2018
12.04.2018
Dodávka a montáž zásobníkového ohrievania vody do ŠJ
Ondruš Bohuslav
31073883, Kotrčiná Lúčka 130
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
42018
21.03.2018
23.03.2018
Vypracovanie a podanie žiadosti na realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice - Lysica
Agentúra Európa, s.r.o.
45368309, Dolné Rudiny 43, 010 01 Žilina
480.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
32018
12.03.2018
13.03.2018
Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice
SOARCH, s.r.o.
47370092, Bytčická 16, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta
12018
18.01.2018
30.01.2018
Objednávka geodetických prác
geoSAL, s.r.o.
46765239, Osloboditeľov 129/7, 013 13 Rajecké Teplice
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
22018
19.01.2018
30.01.2018
Murárske a dokončovacie stavebné práce
Miroslav Murárik
40586022, 013 05
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
352017
14.12.2017
15.12.2017
Objednávka elektroinštalačných prác v budove ZŠ
Romis, s.r.o.
50893416, Višňové 314, 013 23
998.82
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
342017
14.12.2017
14.12.2017
Objednávka skriniek a stolov na OcÚ
MOB INTERIÉR, s.r.o.
44948271, Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín
1461.80
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
332017
13.12.2017
13.12.2017
Objednávka oceľovej skrine
KWESTO, s.r.o.
35833289, Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra
222.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
312017
11.12.2017
12.12.2017
Objednávka dodávky a zapojenia kombinovaného sporáka do ŠJ
Adam Chabada
17916534, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
2777.60
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
322017
12.12.2017
12.12.2017
Objednávka dodávky laboratórnych stoličiek do ZŠ
Daffer, spol. s r.o.
36320439, Včelárska 1, P.O.Box 184, 971 01 Prievidza
640.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
302017
06.12.2017
06.12.2017
Dodávka športových potrieb pre ZŠ a školské ihrisko
SPORTIKA SK, s.r.o.
46061703, Osadná 2, 831 03 Bratislava
4926.07
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
282017
23.11.2017
05.12.2017
Materiál a práce na výstavbe dopravného ihriska v areáli MŠ
KERAMIK, s.r.o.
31639755, Tomáša Ružičku 2184/11, 010 01 Žilina
824.42
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
292017
24.11.2017
05.12.2017
Objednávka služieb v doprave (dovoz a rozvoz posypového materiálu)
CAMPING Belá, s.r.o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
50729462, Oslobodenia 183, 013 05 Belá
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
272017
21.12.2017
01.12.2017
Dodávka posypového materiálu a rozvoz po miestnych komunikáciách
Gabriela Poliaková
41755251, Stráža 181, 013 04
0.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
252017
30.10.2017
02.11.2017
Výmena pneumatík obecných áut ZA 507EU, ZA703AA+2 ks nových zimných pneumatík
Marián Murárik
40281043, Lysica 216, 013 05 Lysica
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
262017
02.11.2017
02.11.2017
Odvoz železného šrotu
CAMPING Belá, s. r. o.
50729462, Oslobodenia 183, 013 05 Belá
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
242017
17.10.2017
27.10.2017
Vypracovanie projekt.dokum. "Bezpeč.systém obce Lysica"
VJ Control, s. r. o., Jánošíková 264, 010 01 Žilina
47225432, Jánošíková 264, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
232017
12.10.2017
13.10.2017
Príslušenstvo k mlynčeku na mäso do školskej jedálne
Adam Chabada-predaj a služby v gastro zariad., Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
17916534, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
212017
10.10.2017
10.10.2017
Výroba a dodávka betónu C25/30
K-Beton s. r. o., Labutia 219/32, 010 14 Žilina
45498016, Labutia 219/32, 010 14 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
202017
09.10.2017
09.10.2017
Výroba šekov na úhradu stravného pre školskú jedáleň v Lysici
Ing. Pavol Vnuk-NORPAL, Mydlárska 2, 010 01 Žilina
10936157, Mydlárska 2, 010 01 Žilina
1.00
Tomašová Katarína
ekonómka
192017
02.10.2017
04.10.2017
Dodávka a montáž gamatiek do domu smútku
Bohuslav Ondruš
31073883, Kotrčiná Lúčka 130, Kotrčiná Lúčka
4210.80
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
182017
25.09.2017
26.09.2017
Univerzálny robot, mlynček na mäso a strúhacia komora
Adam Chabada-predaj a služby v gastro zariad., Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
17916534, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
172017
21.09.2017
25.09.2017
Ochranné siete v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.09.2017
SPORTIKA SK, s. r. o.
4606170, Osadná 2, 831 03 Bratislava
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
152017
14.09.2017
19.09.2017
Výrobu a dodanie zrubového obkladu,perodrážku,suché rezivo na opravu zastávok
Maruna s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová
45401322, Terchová 999, 013 06 Terchová
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
162017
18.09.2017
19.09.2017
Úprava projekt.dokumentácie "Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku..."vrátane rozpočtu
SOARCH s. r. o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
47370092, Bytčická 16, 010 01 Žilina
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
142017
11.09.2017
18.09.2017
Opravu a nátery autobusových zastávok
Ján Šmehýl
4439415, Belá 833, 013 05 Belá
1.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
132017
24.08.2017
24.08.2017
Plastové plotové dosky hnedé 78*21mm, dĺžky 0,6m, ponuka č. 201750331
ZSNP RECYKLING, a. s.
36023841, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
169.00
Ing. Jozef Ďurana
starosta obce
« späť 1 2 ďalej »