Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2020000060 17147522 Ryba Košice, Južná trieda 54, 040 01 Košice
Potraviny ŠJ
-
122.81 20.02.2020
20.02.2020
20.02.2020
2020000059 34495118 Tibor Šefanatný, Autobusová doprava, Fatranská 689, 013 03 Varín
Preprava detí MŠ - lyžiarsky výcvik
-
387.60 18.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
2020000058 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
29.63 17.02.2020
18.02.2020
18.02.2020
2020000057 44153392 Benmar s. r. o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
BOZP, PO, zdravotná služby 01/2020
-
60.00 14.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
2020000056 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
232.10 13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
2020000054 36472549 LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Potraviny ŠJ
-
52.92 13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
2020000055 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
125.16 13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
2020000051 46934545 MandP Service, s. r. o., Svätoplukova 3020/6B, 010 01 Žilina
Revízia elektrických spotrebičov
-
176.48 12.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
2020000052 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón
-
16.99 12.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
2020000053 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Telefón
-
15.72 13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
2020000049 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18,010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
-
22.56 10.02.2020
10.02.2020
11.02.2020
2020000048 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
-
124.08 10.02.2020
10.02.2020
11.02.2020
2020000046 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón MŠ
-
20.46 10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
2020000045 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
-
336.54 10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
2020000044 17147522 Ryba Košice, Južná trieda 54, 040 01 Košice
Potraviny ŠJ
-
266.74 10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
2020000047 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Potraviny ŠJ
-
15.18 10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
2020000043 50729462 CAMPING Belá, s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
-
116.00 10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
2020000042 31331131 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 947 72 Banská Bystrica
Tlačivá pre ZŠ - vysvedčenia
-
23.00 06.02.2020
07.02.2020
07.02.2020
2020000040 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Časopis pre ZŠ Manažment školy v praxi
-
152.00 06.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
2020000028 35815256 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn OÚ
-
355.00 03.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
2020000029 36739464 KEO s. r. o., Poľná 151/5, 99106 Záhorce
Oprava účtovného programu
-
33.00 03.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
2020000034 47484063 JAMI-STAV Slovakia s. r. o., Riečna 804/48, 013 05 Belá
Zimná údržba 01/2020
-
651.55 05.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
2020000041 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón, internet
-
79.09 06.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
2020033 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu MŚ
-
260.00 05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
2020000019 36739464 KEO s. r. o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Aktualizácia KEO
-
15.00 27.01.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000023 41099834 Rojková Alena Ing. ROAX, SNP 1446/43-7, Považská Bystrica
Účtovné poradenstvo
-
95.50 29.01.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000024 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Fa za internet MŠ
-
12.00 03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000031 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
247.96 03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000030 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
142.59 03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000025 17916534 Adam Chabada, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina - Trnové
Umývacie prostriedky do ŠJ
-
94.68 03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000027 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
-
608.00 03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000026 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
-
525.00 03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000032 05186546 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu ZŠ
-
125.00 03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
2020000020 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
314.82 29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
2020000021 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
128.22 29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
2020000022 34131159 Cart Print, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
Tlačivá - daň z nehnuteľností
-
29.41 29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
2020000017 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
83.43 23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
2020000018 17147522 Ryba Košice, Južná trieda 54, 040 01 Košice
Potraviny ŠJ
-
337.69 23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
2020000016 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
296.15 23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
2020000015 41099834 Rojková Alena Ing.-ROAX, SNP 1446/43-7, Považská Bystrica
Účtovné poradenstvo
-
114.50 20.01.2020
21.01.2020
21.01.2020
2019000616 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
-
111.60 20.01.2020
21.01.2020
21.01.2020
2019000615 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
-
791.81 20.01.2020
21.01.2020
21.01.2020
2019000613 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Fa za telefón MŠ
-
20.46 17.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
2019000614 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
-
293.42 17.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
2020000014 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
149.41 17.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
2020000013 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
194.34 17.01.2020
20.01.2020
20.01.2020
2019000612 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektrika VO
-
389.57 31.12.2019
23.01.2020
17.01.2020
2019000611 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektrika VO
-
30.01 31.12.2019
23.01.2020
17.01.2020
2019000609 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektrika dom smútku
-
92.43 31.12.2019
23.01.2020
17.01.2020
2019000608 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektrika OÚ
-
139.91 31.12.2019
23.01.2020
17.01.2020
2019000607 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektrika VO
-
206.32 31.12.2019
23.01.2020
17.01.2020
2019000605 51865467 Stredoslovenská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Preplatok elektrika VO
-
88.56 31.12.2019
23.01.2020
17.01.2020
2019000602 35815256 SPP a.s., Mlynské NIvy 44/a, 825 11 Bratislava
Preplatok plyn
-
168.48 31.12.2019
28.01.2020
17.01.2020
2019000601 35848863 O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mobil
-
22.32 31.12.2019
16.01.2020
16.01.2020
2019000599 31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Poplatok za vedenie účtu cenných papierov
-
49.68 31.12.2019
18.12.2019
16.01.2020
2019000598 35763469 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón, internet
-
80.23 31.12.2019
16.01.2020
16.01.2020
2019000597 47484063 JAMI-STAV Slovakia s. r. o., Riečna 804/48, Belá
Odhŕňania a posýpanie ciest
-
415.00 31.12.2019
16.01.2020
16.01.2020
2020000011 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón
-
16.99 15.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
2020000009 35815256 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn OÚ
-
355.00 15.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
2020000007 36739464 KEO s. r. o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Aktualizácia KEO
-
15.00 10.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
2020000012 33368210 Jozef Putyra, Dlhé pole 670, 013 32
Revízia komínov ZŠ, MŠ, OcÚ, DS
-
120.00 16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
2019000606 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Vyúčtovnie el. energie za r. 2019 - ZŠ
-
99.65 16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
2019000604 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Vyúčtoanie plynu za r. 2019 - MŠ
-
-194.25 16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
2019000610 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Vyúčtovnie el. energie za r. 2019 - MŠ
-
-243.28 16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
2019000603 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Vyúčtovanie plynu za r. 2019 - ZŠ
-
321.72 16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020
2020000010 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
-
541.00 15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
2020000008 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
-
628.00 15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020
2019000600 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón ZŠ
-
15.18 13.01.2020
13.01.2020
13.01.2020
2020000006 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Virtuálna knižnica pre ZŠ
-
39.89 10.01.2020
10.01.2020
10.01.2020
2020000005 36019208 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
-
112.64 08.01.2020
08.01.2020
08.01.2020
2020000004 36019208 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
-
146.55 08.01.2020
08.01.2020
08.01.2020
2019000592 35790253 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Žilinské noviny-publikácia
-
84.00 27.12.2019
31.12.2019
07.01.2020
2019000591 50729462 CAMPING Belá s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
-
143.51 27.12.2019
31.12.2019
07.01.2020
2019000593 43083161 Jozef Švec, Kollárova 202/34, 013 06 Terchová
Prenájom plošiny - montáž vianočného osvetlenia
-
75.00 31.12.2019
07.01.2020
07.01.2020
2020000001 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
-
12.00 07.01.2020
07.01.2020
07.01.2020
2019000596 36975303 Ján Hodoň, M.R.Štefánika 2/8, 013 03 Varín
Prepravné detí ZŠ
-
120.00 31.12.2019
07.01.2020
07.01.2020
2019000594 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uloženie odpadu
-
17.04 31.12.2019
07.01.2020
07.01.2020
2019000595 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
-
76.68 31.12.2019
07.01.2020
07.01.2020
202000002 36734390 BROS Computing s. r. o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Tech.servis,WEB doména,dokumentácia GDPR 2020
-
348.00 07.01.2020
07.01.2020
07.01.2020
2020000003 51108178 PS DOMOV s. r. o., Klemensova 34, 010 01 Žilina
Mzdová publikácia
-
58.80 07.01.2020
07.01.2020
07.01.2020
2019000584 44153392 BENMAR s. r. o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
BOZP, PO 12/2019
-
52.80 19.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
2019000585 46307192 JK TINA s. r. o., SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia domu smútku Lysica
-
284.00 19.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
2019000587 32254008 Ľubomír Pakoš-Reviplyn, ˇStaškov 500, 023 53
Odborné priehliadky, skúšky VZT - plynové a tlak. zariadene - MŠ
-
468.00 20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
2019000586 32254008 Ľubomír Pakoš-Reviplyn, ˇStaškov 500, 023 53
Odborné priehliadky, skúšky VZT - plynové a tlak. zariadene - ZŠ
-
336.00 20.12.2019
13.12.2019
20.12.2019
2019000589 32254008 Ľubomír Pakoš-Reviplyn, ˇStaškov 500, 023 53
Odborné priehliadky, skúšky VZT - plynové a tlak. zariadene - OcÚ
-
420.00 20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
2019000588 32254008 Ľubomír Pakoš-Reviplyn, ˇStaškov 500, 023 53
Odborné priehliadky, skúšky VZT - plynové a tlak. zariadene - DS
-
180.00 20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
2019000590 32254008 Ľubomír Pakoš-Reviplyn, ˇStaškov 500, 023 53
Oprava plynového, tlak. zariadenia ZŠ, MŠ, OCÚ
-
441.60 20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
2019000582 50028715 Lynxie, s.r.o., Morovnianska 399/35, 972 31 Ráztočno
Didaktické pomôcky pre ZŠ
-
78.80 19.12.2019
19.12.2019
19.12.2019
2019000583 82473786 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón MŠ
-
20.46 19.12.2019
19.12.2019
19.12.2019
2019000581 36734390 Bros Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Práce na web sránke, práce na PC
-
414.00 18.12.2019
18.12.2019
18.12.2019
2019000575 51833018 ITone s. r. o., Popradská 2, 010 08 Žilina
Počítač s príslušenstvom
-
434.50 17.12.2019
17.12.2019
17.12.2019
2019000574 40281043 Murárik Marián, Lysica 216, 013 05 Lysica
Výmena pneumatík obecného auta
-
25.00 17.12.2019
13.11.2019
17.12.2019
2019000576 35815256 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn OÚ- nedoplatok
-
34.09 17.12.2019
17.12.2019
17.12.2019
2019000578 47888075 KB-TN s. r. o., Oslobodenia 168/21, 013 05 Belá
Zemné práce bágrom Chabadovia
-
370.00 17.12.2019
17.12.2019
17.12.2019
2019000577 50729462 CAMPING Belá s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
-
119.00 17.12.2019
17.12.2019
17.12.2019
2019000579 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
147.35 17.12.2019
17.12.2019
17.12.2019
2019000580 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
184.03 17.12.2019
17.12.2019
17.12.2019
201900572 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uloženie odpadu
-
99.12 16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
2019000573 44918682 Knihy pre každého s.r . o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava
Knihy do knižnice
-
33.05 16.12.2019
07.11.2019
16.12.2019
2019000571 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
-
703.26 16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
« späť 1 2 3 4 10 19 28 37 ďalej »