Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2019000364 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
-
247.00 02.09.2019
16.09.2019
19.09.2019
2019000365 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
-
31.00 02.09.2019
16.09.2019
19.09.2019
2019000366 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika DS
-
56.00 02.09.2019
16.09.2019
19.09.2019
2019000367 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
-
194.00 02.09.2019
16.09.2019
19.09.2019
2019000368 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elekrika VO
-
15.00 02.09.2019
16.09.2019
19.09.2019
2019000403 71098372 KUPKA nakladateľstvo, Vosmínkových 11, 180 00 Praha 8
Angický jazyk - knihy pre ZŠ
-
285.00 18.09.2019
18.09.2019
18.09.2019
2019000398 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón OcÚ
-
16.99 16.09.2019
18.09.2019
18.09.2019
2019000397 50729462 Camping Belá, s.r.o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz ZKO
-
370.51 16.09.2019
18.09.2019
18.09.2019
2019000404 36174319 Nomiland, s.r.o., Magneziárska 11, 040 13 Košice
Jedálniček - MŠ
-
20.50 18.09.2019
18.09.2019
18.09.2019
2019000405 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
-
12.00 18.09.2019
18.09.2019
18.09.2019
2019000363 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika OÚ
-
120.00 02.09.2019
16.09.2019
18.09.2019
2019000399 36019208 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
-
35.92 17.09.2019
17.09.2019
17.09.2019
2019000401 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
404.22 17.09.2019
17.09.2019
17.09.2019
2019000400 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
129.68 17.09.2019
17.09.2019
17.09.2019
2019000402 43909159 ZIGO, Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Pracovné odevy ŠJ
-
173.38 17.09.2019
17.09.2019
17.09.2019
2019000395 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
-
158.64 12.09.2019
13.09.2019
13.09.2019
2019000396 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Telefón
-
20.94 12.09.2019
13.09.2019
13.09.2019
2019000394 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Odvoz a uskladnenie odpadu
-
1125.55 12.09.2019
13.09.2019
13.09.2019
2019000393 47175397 Obchod -SVK s. r. o., Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov
Preambula 3 ks
-
32.09 11.09.2019
11.09.2019
11.09.2019
2019000392 44153392 BENMAR s. r. o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
BOZP, PO 08/2019
-
52.80 11.09.2019
11.09.2019
11.09.2019
2019000391 36019208 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
-
115.54 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000390 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
136.01 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000389 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
186.66 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000387 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
-
297.23 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000386 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
151.20 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000385 36019208 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
-
455.67 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000384 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón ZŠ
-
15.18 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000388 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón ZŠ
-
20.46 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000383 50434870 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Pracovné zošity na náboženstvo
-
68.80 10.09.2019
10.09.2019
10.09.2019
2019000380 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón, internet
-
78.83 09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
2019000381 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
-
222.48 09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
2019000382 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
-
49.44 09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
2019000379 45917272 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653, 091 01 Stropkov
Toter - MŠ
-
53.08 05.09.2019
05.09.2019
05.09.2019
2019000378 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Program pre ZŠ Bezkriedy Plus
-
12.00 04.09.2019
04.09.2019
04.09.2019
2019000377 51162270 DK klima, M. Rázusa 23, 010 01 Žilina
Dodávka a montáž vzduchotechniky - ŠJ
-
3991.21 04.09.2019
04.09.2019
04.09.2019
2019000373 35935731 TOMASTAV, s.r.o., Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
Stavebné práce v MŠ
-
2389.75 02.09.2019
03.09.2019
03.09.2019
2019000374 36754749 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Knihy - Horné Považie
-
357.50 03.09.2019
03.09.2019
03.09.2019
2019000369 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn OcÚ
-
337.00 02.09.2019
03.09.2019
03.09.2019
2019000371 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
-
67.00 02.09.2019
03.09.2019
03.09.2019
2019000370 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
-
90.00 02.09.2019
03.09.2019
03.09.2019
2019000376 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu ZŠ
-
103.00 03.09.2019
03.09.2019
03.09.2019
2019000375 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu MŚ
-
259.00 03.09.2019
03.09.2019
03.09.2019
2019000572 36174319 Nomiland, s.r.o., Magneziárska 11, 040 13 Košice
Pracovné pomôcky - MŠ
-
184.68 02.09.2019
03.09.2019
03.09.2019
2019000361 43829171 AITEC, Slovinská 12, 821 04 Bratislava
Učebnie prvouky
-
29.70 27.08.2019
28.08.2019
28.08.2019
2019000362 36739464 KEO, s.r.o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Aktualizácia programu - mzdy
-
13.50 28.08.2019
28.08.2019
28.08.2019
2019000359 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
-
12.00 26.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
2019000360 36316881 MAQUITA, s.r.o., Soľná 738, 972 12 Nitrianske Pravno
Fa - siete do ZŠ
-
53.45 26.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
2019000356 28569181 IMPOL TRADE s. r. o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov
Obrusy ZŠ
-
14.80 21.08.2019
21.08.2019
22.08.2019
2019000357 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
-
100.32 22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
2019000358 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Odvoz a uskladnenie odpadu
-
711.77 22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
2019000354 35935731 TOMASTAV s. r. o., Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
Stavebné práce na oprave MŠ a ŠJ
-
4966.73 20.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
2019000355 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Časopis pre ZŠ Manažment školy v praxi
-
75.00 20.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
2019000331 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Elektrika OÚ
-
120.00 01.08.2019
15.08.2019
19.08.2019
2019000332 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Elektrika VO
-
247.00 01.08.2019
15.08.2019
19.08.2019
2091000333 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Elektrika VO
-
31.00 01.08.2019
15.08.2019
19.08.2019
2019000334 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Elektrika DS
-
56.00 01.08.2019
15.08.2019
19.08.2019
2019000335 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina
Elektrika VO
-
194.00 01.08.2019
15.08.2019
19.08.2019
2019000353 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón
-
16.99 16.08.2019
19.08.2019
19.08.2019
2019000327 36174319 Nomiland s. r. o., Magneziárska 11, 040 13 Košice
Pracovné výtvarné pomôcky MŠ
-
139.00 29.07.2019
15.08.2019
15.08.2019
2019000349 44153392 Benmar s. r. o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
BOZP, PO 7/2019
-
52.80 14.08.2019
15.08.2019
15.08.2019
2019000350 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mobil OÚ
-
31.08 14.08.2019
15.08.2019
15.08.2019
2019000351 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Odvoz a uskladnenie odpadu
-
141.84 14.08.2019
15.08.2019
15.08.2019
2019000330 44824335 Jozef Šepeš, Lysica č. 6, 013 05 Lysica
Stavebné opravné práce na márnici
-
980.00 31.07.2019
12.08.2019
15.08.2019
2019000352 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
-
15.00 01.08.2019
15.08.2019
15.08.2019
2019000343 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
-
236.82 07.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
2019000345 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón ZŠ
-
15.18 08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
2019000346 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón MŠ
-
20.46 08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
2019000344 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón a internet OcÚ
-
78.18 08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
2019000348 10733318 Marcel Maniak, Dlhé Hony 5507/10A
Knihy - Nikdy viac (vypálené obce)
-
75.00 08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
2019000347 36427969 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin
Hasičské odevy, obuv
-
1472.90 08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
2019000341 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu MŚ
-
259.00 05.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
2019000342 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu ZŠ
-
103.00 05.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
2019000340 36676845 Slovenská internová, s.r.o., Dolný Val 3, 010 01 Žilina
Licencia 2019 - Pohrebiská
-
82.65 05.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
2019000337 35815256 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
PLyn OÚ
-
337.00 02.08.2019
02.08.2019
02.08.2019
2019000338 35815256 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn MŠ
-
53.00 02.08.2019
02.08.2019
02.08.2019
2019000339 35815256 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn ZŠ
-
32.00 02.08.2019
02.08.2019
02.08.2019
2019000328 28781317 Floor Wood.cz a.s., 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice
Pasta na spájanie PVC podlahy za studena
-
26.45 30.07.2019
30.07.2019
01.08.2019
2019000336 45401322 MARUNA, s. r. o., Terchová 999, 013 06 Terchová
Tatranský a zrubový obklad
-
383.11 01.08.2019
01.08.2019
01.08.2019
2019000329 41099834 Rojková Alena, Ing. -ROAX, SNP 1446/43-7, Považská Bystrica
Účtovné poradenstvo
-
83.00 30.07.2019
31.07.2019
01.08.2019
2019000319 36423416 Blachotrapez s. r. o., Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín
Strašná krytina na márnicu
-
474.87 19.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
2019000325 36757691 Hobbyland s. r. o., Osloboditeľov 651/16, 038 52 Sučany
Motofúrik
-
614.99 26.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
2019000326 48087254 Patrik Chovanec, Sveržov 68, 086 02 Gaboltov
Dopravné zrkadlo
-
169.00 26.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
2019000320 11965336 Ballon World Hungary Kft., Bésci út. 267, 1037 Budapešť
Dekorácie na výzdobu country zábavy
-
36.07 19.07.2019
19.07.2019
29.07.2019
2019000321 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zber a uskladnenie odpadu
-
1800.71 22.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
2019000322 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zber a uskladnenie odpadu
-
253.80 22.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
2019000324 36383074 TOI TOI and DIXI, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Prenájom WC kabín na coutry zábavu
-
144.00 26.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
2019000318 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
-
12.00 19.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
2019000323 35935731 TOMASTAV, s.r.o., Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
Stavebné práce v ZŠ
-
4913.04 23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
2019000303 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
-
15.00 09.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
2019000304 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
-
194.00 09.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
2019000305 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika DS
-
56.00 09.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
2019000306 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
-
31.00 09.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
2019000307 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
-
247.00 09.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
2019000308 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika OÚ
-
120.00 09.07.2019
15.07.2019
18.07.2019
2019000314 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mobil
-
18.42 12.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
2019000317 40437221 Marián Murárik, LYsica 85, 01305 Lysica
Vešiaková polica
-
48.00 17.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
2019000316 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón OcÚ
-
16.99 15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
2019000315 31331131 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica, 974 72
Tlačivá MŠ
-
23.04 15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
2019000313 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
-
442.67 11.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
2019000311 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
-
59.12 10.07.2019
10.07.2019
10.07.2019
« späť 1 2 3 4 9 18 26 34 ďalej »