Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
22.12.2015 Poistná zmluva
Poistenie aktivačných pracovníkov
282015
21.60 UNION poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
02.12.2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
Notebook, interaktívna tabuľa, reproduktory - dar
272015
2,201.28 Slovenská republika - CVTI
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
detail
25.11.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
262015
1.00 Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
013 05 Belá č. súp. 590
detail
20.11.2015 Zmluva o dielo č. 06/2015
Oprava budovy Materskej školy Lysica
252015
8,118.00 TOMASTAV s. r. o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
02.11.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Lysica
242015
24.00 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina
detail
16.10.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Nakladanie s odpadmi z obalov
232015
1.00 Natur - Pack, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
06.10.2015 Darovacia zmluva
2% z daní z príjmov na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
222015
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
17.09.2015 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania - 2%
212015
2,162.93 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
16.09.2015 Zámenná zmluva
Zámena pozemkov časti parcely č. 2215/1 a 363/1
202015
0.00 Mária Vestenická, Miroslav Franek
Lysica 214
detail
07.09.2015 Kúpna zmluva
Odkúpenie 5 ks kontajnerov na komunálny odpad
192015
1,250.00 Peter Kurňava
Strmá 10, 917 01 Trnava
detail
31.08.2015 Zmluva o dielo 5/2015
Zateplenie budovy MŠ
182015
28,641.12 Tomastav, s.r.o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
13.07.2015 Zmluva o poskytovaní údajov
Poskytovanie údajov o samostatne hospodáriacich roľníkoch
172015
1.00 Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina
A.Bernoláka 53, 010 01 Žilina
detail
07.07.2015 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Audit účtovnej závierky k 31.12.2014
162015
400.00 Ing. Blažeková Viera
Dlhé Pole, 013 32, Stolečné 933
detail
03.07.2015 Poistná zmluva
Poistenie pracovníkov na obecné služby na 2. polrok 2015
152015
10.80 UNION poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
28.05.2015 Kúpna zmluva
Odkúpenie časti pozemku parc.č. 58/2
142015
686.40 Syptáková Anna, Babiš Emil
Turie č. 222, 013 12
detail
20.05.2015 Zmluva o spolupráci
Podpora spotreby ovocia a zeleniny pre deti MŠ a ZŠ
132015
1.00 Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
20.04.2015 Kúpno predajná zmluva
Predaj časti pozemkov parc.č. 2210/1, 602/2 a odkúpenie časti pozemku 613/2
122015
1.12 Ernest Holienka a Zuzana Holienková, rod. Hrušková
013 05 Lysica č. súp. 182
detail
01.04.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
Technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba
112015
1.00 BENMAR, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
25.03.2015 Kúpna zmluva
Potraviny ŠJ
102015
1.00 Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín
Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
19.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na rekonštrukciu autobusovej zastávky
92015
800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
10.03.2015 Zmluva o spolupráci - spravovanie 2% z dane z príjmov

72015
1.00 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
10.03.2015 Mandátna zmluva
Služby v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska
82015
80.00 Ingstav Žilina, s.r.o.
Republiky 34, 010 01 Žilina
detail
02.03.2015 Zmluva o spolupráci
Daň z príjmu - 2 % - poukazovanie financií Nadácii
62015
1.00 Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
20.02.2015 Zmluva o reklame
Zverejnenie informácií o obci na internetovej stránke
52015
120.00 Profesionálny register s. r. o.
Michalská 9, 811 01 Bratislava
detail
11.02.2015 Zmluva o dielo
Výmena svietidiel v ZŠ Lysica
42015
3,906.74 Peter Krištofík
B.S.Timravy 948/5, 010 01 Žilina
detail
03.02.2015 Darovacia zmluva
Darovanie pozemkov pod miestnu komunikáciu - p.č. 599/3, 600/2, 600/3
32015
1.00 Pavlína Feketeová
Bratislava
detail
27.01.2015 Dohoda č. 14/AC/2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody - občania v hmotnej núdzi
22015
1.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
15.01.2015 Poistná zmluva
Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov
1
18.00 Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
15.12.2014 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby
Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v Lysici a osade Chabadovia
32
28.90 Belské služby, s. r. o.
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail
28.10.2014 Darovacia zmluva
Podporaa rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
312014
1,905.89 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
27.10.2014 Dodatok k zmluve o dielo - bezdrôtový rozhlas
Aktualizácia
302014
1.00 JD Rozhlasy SK, s.r.o.
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
detail
23.10.2014 Zmluva o výpožičke podperných bodov
Výpožička hnuteľných vecí
292014
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
detail
21.10.2014 Zmluva o dielo
Izolácia strešného plášťa na objekte Dom smútku
282014
3,658.00 Dušan Lizák
Nešporova 22, 036 01 Martin
detail
26.09.2014 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
262014
2,938.95 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
26.09.2014 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania - ZŠ
272014
737.96 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 žilina
detail
18.09.2014 Zmluva o dielo
Dodávka a montáž bezdrôtového rozhlau
252014
13,167.60 JD ROZHLASY SK, s.r.o.
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
detail
03.09.2014 Zmluva o auditorskej službe
Audit za rok 2013
242014
400.00 Viera Blažeková, Ing.
Dlhé Pole, Stolečné 933
detail
26.08.2014 Zmluva o dielo
Izolácia strešného plášťa na objekte MŠ obytná časť a MŠ kuchyňa
232014
13,032.89 Dušan Lizák
Nešporova 22, 036 01 Martin
detail
05.08.2014 Kúpna zmluva
Odpredaj časti pozemku parc.č. 2215
222014
1,340.00 Beňo Miroslav a manželka Mgr. Anna Beňová
013 05 Lysica č.súp. 266
detail
26.06.2014 Poistná zmluva
Poistenie pracovníkov na obecné služby na obdobie 07-122014
212014
9.60 Union poisťovňa
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
02.06.2014 Zmluva o spolupráci
Ovocie a zelenina pre deti MŠ a ZŠ
202014
1.00 Milan Delinčák
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
26.05.2014 Kúpno-predajná zmluva
Odpredaj a kúpa pozemkov
192014
70.00 Fŕantišek Kováč, Ján Kováč, František Vajda
Lysica 102, Lysica103
detail
07.05.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
Prírodné javisko - MŠ
19
800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
17.04.2014 Rámcová kúpna zmluva
Dodávka tovaru
18
1.00 COOP Jednota Žilina
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
04.02.2014 Zmluva o vývoze odpadu
Odvoz komunálneho odpadu z veľkokapacitných kontajnerov
17
1.50 Služby Belá
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail
23.12.2013 Poistná zmluva
Poistenie pracovníkov na obecné služby
16
18.00 UNION poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1
detail
17.12.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie
Záujmové vzdelávanie detí - CVČ
15
5.17 Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
detail
09.12.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Vykonanie auditu za rok 2012
14
400.00 Ing. Viera Blažeková
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
02.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba miestnych komunikácií
13
28.90 Belské Služby, s.r.o.
Oslobodenia 183
detail
29.11.2013 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zapožičanie didaktickej techniky
12
0.00 Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
detail
14.11.2013 Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
Kuchynský odpad zo školskej jedálne
11
15.00 EkoOil/Slovakia, s.r.o.
Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Teplice
detail
28.10.2013 Zmluva o dielo
dodávka a montážkamerového systému pre účely monitoringu VP
10
4,133.80 CEBA Žilina, s.r.o.
Puškinova 2182/1, 01001 Žilina
detail
19.09.2013 Darovacia zmluva
Darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu 2075,99 € MŠ
7
2,075.99 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
19.09.2013 Darovacia zmluva
Darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu 545,91 € ZŠ
8
545.91 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 01001 Žilina
detail
19.09.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Zmluva na základe uznesenia obecného zast. pre Centrum voľ.času
9
186.12 Obec Belá
Oslobodenia 183, 01305 Belá
detail
27.08.2013 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269Obch.zákonníka
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl.Obchod.zákon.
6
1.00 Milan Delinčák-Bukov, veľkoobchod - Ovocie a zelenina
Horelica 108, PSČ 02201 Čadca
detail
05.08.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR
Tajomstvá kníh - rozšírenie knižného fondu obecnej knižnice
5
500.00 Ministerťstvo kultúry SR
Námestie SNP č- 33, 8123 31 Bratislava 31
detail
24.07.2013 Zmluva č. 18/ZA/2013 o poskutnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpôečenie úloh prevencie kriminality
" Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému ako prevencie proti kriminalite
4
3,000.00 Ministerstvo vnútra SR- Obvodný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 01040
detail
02.05.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na CVČ
3
108.54 CVC Varin
Stefanikova 431
detail
16.04.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie podľa § 51 Obč. zákonníka
Dotácia z vlastných príjmov ŽSK
2
1,250.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
« späť 1 2 ďalej »