Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2021000566 44984740 Baribal, s.r.o., Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča
Zariadenie do MŚ
neuvedené - neuvedené
1218.00 29.12.2021
30.12.2021
30.12.2021
2021000564 35935731 TOMASTAV s. r. o., Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
Podlahová krytina do MŠ
neuvedené - neuvedené
2653.60 20.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000548 36739464 KEO s. r. o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Aktualizácia Keo
neuvedené - neuvedené
15.00 10.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000549 36631124 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Žilinský večerník
neuvedené - neuvedené
40.80 10.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000552 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
2.00 15.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000556 51635216 BOFIS, spol. s r. o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila
Informačné vitríny
neuvedené - neuvedené
1019.00 17.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000557 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
23.00 17.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000558 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
227.34 20.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000559 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
716.88 20.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000560 47862955 S.J.K., s. r. o., Kubíková 91, 013 05 Belá
Montáž vianočného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
151.20 20.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000561 36631124 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Predplatné časopisov do knižnice
neuvedené - neuvedené
6.60 20.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000562 36631124 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Predplatné časopisov MŠ
neuvedené - neuvedené
23.70 20.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000563 00678856 IKAR a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Knihy do knižnice - Fond na podporu umenia
neuvedené - neuvedené
404.80 20.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
2021000565 36773123 TAURIS, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
71.96 21.12.2021
21.12.2021
21.12.2021
2021000553 40281043 Marián Murárik, Lysica 216, 013 05
Prezutie Dacie
neuvedené - neuvedené
25.00 17.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
2021000555 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Fa za telefón - ZŠ
neuvedené - neuvedené
15.18 17.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
2021000554 47077221 AM MA, s.r.o., Popradská 2, 010 08 Žilina
Toner - MŠ
neuvedené - neuvedené
129.60 17.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
2021000551 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
69.40 13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
2021000550 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
301.22 13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
2021000545 35859857 Inštitút bezpečnosti práce s. r. o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava
BOZP, PZS, OPP
neuvedené - neuvedené
86.40 09.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
2021000540 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón, internet, mobil
neuvedené - neuvedené
155.75 08.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
2021000538 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
289.08 08.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
2021000539 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
118.26 08.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
2021000547 31363091 INPROST s. r. o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava
Predplatné obecných novín
neuvedené - neuvedené
98.80 09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
2021000546 45503249 MArtinus s. r. o., Gorkého 4, 036 01 Martin
Knihy do obecnej knižnice
neuvedené - neuvedené
173.30 09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
2021000544 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
90.13 08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
2021000542 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón MŠ
neuvedené - neuvedené
20.46 08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
2021000541 36773123 TAURIS, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
88.47 08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
2021000543 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
118.80 08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
2021000535 36829960 Kumran s. r. o., Mýtna 62, 064 01 Stará Ľubovňa
Knihy do knižnice - Fond na podporu umenia
neuvedené - neuvedené
21.17 01.12.2021
01.12.2021
02.12.2021
2021000529 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika DS
neuvedené - neuvedené
71.00 01.12.2021
15.12.2021
02.12.2021
2021000530 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika OÚ
neuvedené - neuvedené
176.00 01.12.2021
15.12.2021
02.12.2021
2021000531 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
328.00 01.12.2021
15.12.2021
02.12.2021
2021000532 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
257.00 01.12.2021
15.12.2021
02.12.2021
2021000533 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
33.00 01.12.2021
15.12.2021
02.12.2021
2021000534 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
22.00 01.12.2021
15.12.2021
02.12.2021
2021000527 51233711 Lukáš Tomašov, Lysica 97, 013 05 Lysica
Výkopové, betonárske práce, odvodnenie, armatúra, zatepľovanie
neuvedené - neuvedené
2950.00 01.12.2021
02.12.2021
02.12.2021
2021000528 51233711 Lukáš Tomašov, Lysica 97, 013 05 Lysica
Výroba a montáž schoddov ZŠ
neuvedené - neuvedené
750.00 01.12.2021
02.12.2021
02.12.2021
2021000537 35815256 SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn OÚ
neuvedené - neuvedené
292.00 02.12.2021
02.12.2021
02.12.2021
2021000536 36434868 ICOM PLUS s. r. o., V. Spanyola 43, 010 01 Žilina
Lekársky posudok
neuvedené - neuvedené
13.28 02.12.2021
02.12.2021
02.12.2021
2021000525 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
neuvedené - neuvedené
430.00 01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
2021000526 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
537.00 01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
2021000524 44195591 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
Prenájom NTB Acer - MŠ
neuvedené - neuvedené
21.00 01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
2021000523 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
neuvedené - neuvedené
12.00 01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
2021000521 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu MŠ
neuvedené - neuvedené
231.00 01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
2021000522 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu ZŠ
neuvedené - neuvedené
125.00 01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
2021000519 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
85.16 29.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
2021000518 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
45.06 29.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
2021000520 44195591 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
Prenájom NTB Acer - MŠ
neuvedené - neuvedené
21.00 30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
2021000516 04448367 Libristo Media s. r. o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Česká republika
Knihy do knižnice - Fond na podporu umenia
neuvedené - neuvedené
95.98 26.11.2021
26.11.2021
29.11.2021
« späť 1 2 3 4 7 9 12 ďalej »