Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2021000162 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu ZŠ
neuvedené - neuvedené
125.00 03.05.2021
03.05.2021
03.05.2021
2021000166 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
neuvedené - neuvedené
12.00 03.05.2021
03.05.2021
03.05.2021
2021000165 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
110.00 03.05.2021
03.05.2021
03.05.2021
2021000164 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
neuvedené - neuvedené
88.00 03.05.2021
03.05.2021
03.05.2021
2021000163 50434870 Don Bosco, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Učebnice pre ZŠ
neuvedené - neuvedené
57.00 03.05.2021
03.05.2021
03.05.2021
2021000160 11782889 AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava
Učebnice pre ZŠ
neuvedené - neuvedené
221.60 29.04.2021
29.04.2021
29.04.2021
2021000157 31687211 Pavelčákovci, s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice
CD pre ZŠ
neuvedené - neuvedené
35.00 28.04.2021
21.04.2021
28.04.2021
2021000156 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
275.61 28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
2021000155 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
66.79 27.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
2021000158 43829171 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava
Učebnice pre ZŠ
neuvedené - neuvedené
232.87 28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
2021000159 43829171 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava
CD k Prvouke a Prírodovede
neuvedené - neuvedené
57.60 28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
2021000154 36672297 SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vodné, stočné
neuvedené - neuvedené
326.60 26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
2021000153 36672297 Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Fa za vodu - ZŠ
neuvedené - neuvedené
60.61 22.04.2021
22.04.2021
22.04.2021
2021000144 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
235.44 20.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000145 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
742.42 20.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000152 10842098 BUKOV, Horelica 108, 022 01
Ovocný program pre deti MŠ
neuvedené - neuvedené
10.74 21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000146 36472549 LUNYS, Hlavná 4512, 05951 Poprad
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
76.71 21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000147 36019208 Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
95.06 21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000148 36019208 Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
56.01 21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000149 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
135.58 21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000150 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
68.00 21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000151 36472549 LUNYS, Hlavná 4512, 05951 Poprad
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
26.43 21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000143 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
251.06 19.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
2021000142 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
16.03 19.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
2021000140 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
5.92 14.04.2021
14.04.2021
14.04.2021
2021000141 10842098 BUKOV, Horelica 108, 022 01
Ovocný program pre deti ZŠ
neuvedené - neuvedené
8.38 14.04.2021
14.04.2021
14.04.2021
2021000133 50729462 CAMPING Belá, s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
neuvedené - neuvedené
116.00 12.04.2021
12.04.2021
13.04.2021
2021000132 00648264 Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
Refundácia za testovanie za zdravotnícky personál
neuvedené - neuvedené
630.00 12.04.2021
12.04.2021
13.04.2021
2021000131 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
84.48 12.04.2021
12.04.2021
13.04.2021
2021000130 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
34.58 12.04.2021
12.04.2021
13.04.2021
2021000134 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
66.92 13.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
2021000135 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
37.40 13.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
2021000136 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
196.08 13.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
2021000137 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
141.45 13.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
2021000138 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón MŠ
neuvedené - neuvedené
20.46 13.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
2021000139 45885138 UNI HOUSE, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava
Hry pre deti MŠ
neuvedené - neuvedené
206.49 13.04.2021
13.04.2021
13.04.2021
2021000129 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Fa za telefón - ZŠ
neuvedené - neuvedené
15.18 12.04.2021
12.04.2021
12.04.2021
2021000127 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón,internet,mobil
neuvedené - neuvedené
149.91 08.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
2021000128 35859857 Inštitút bezpečnosti práce s. r. o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava
BOZP, PZS, OPP
neuvedené - neuvedené
86.40 09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
2021000126 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214
Aktualizačný poplatok-mapový portál
neuvedené - neuvedené
240.00 07.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
2021000125 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika DS
neuvedené - neuvedené
71.00 07.04.2021
15.04.2021
07.04.2021
2021000124 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika OÚ
neuvedené - neuvedené
176.00 07.04.2021
15.04.2021
07.04.2021
2021000123 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
328.00 07.04.2021
15.04.2021
07.04.2021
2021000122 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
257.00 07.04.2021
15.04.2021
07.04.2021
2021000121 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
33.00 07.04.2021
15.04.2021
07.04.2021
2021000120 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
22.00 07.04.2021
15.04.2021
07.04.2021
2021000119 53087577 MITTELHAM s. r. o., Do Parku 448/8, 010 03 Žilina
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
neuvedené - neuvedené
44.82 07.04.2021
15.04.2021
07.04.2021
2021000114 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn OcÚ
neuvedené - neuvedené
292.00 06.04.2021
06.04.2021
06.04.2021
2021000112 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu ZŠ
neuvedené - neuvedené
125.00 06.04.2021
06.04.2021
06.04.2021
2021000113 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu MŠ
neuvedené - neuvedené
231.00 06.04.2021
06.04.2021
06.04.2021
« späť 1 4 6 7 8 9 10 11 12 ďalej »