Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2021000266 10842098 BUKOV, Horelica 108, 022 01
Ovocný program pre deti MŠ
neuvedené - neuvedené
14.43 18.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
2021000265 36019208 Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
75.74 18.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
2021000264 36019208 Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
35.52 18.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
2021000263 36472549 LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
73.49 18.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
2021000261 36631124 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99
Čsopis Adamko - obecná knižnica
neuvedené - neuvedené
4.40 18.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
2021000260 36631124 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 975 99
Časopisy do MŠ
neuvedené - neuvedené
16.20 18.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
2021000262 47802278 Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510, 040 11 Košice
Časopisy do MŠ
neuvedené - neuvedené
12.90 18.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
2021000259 35859857 Inštitút bezpečnosti práce s. r. o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava
BOZP, PZS, OPP
neuvedené - neuvedené
86.40 15.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
2021000257 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Odvoz a likvidácia elektronického odpadu
neuvedené - neuvedené
247.99 14.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
2021000256 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
32.14 14.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
2021000258 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
4.84 14.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
2021000252 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Poplatok za uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
239.76 11.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
2021000251 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
756.05 11.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
2021000239 36019208 Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
110.54 08.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
2021000254 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
71.95 14.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
2021000255 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
113.54 14.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
2021000253 10842098 BUKOV, Horelica 108, 022 01
Ovocný program pre deti ZŠ
neuvedené - neuvedené
11.26 11.06.2021
11.06.2021
11.06.2021
2021000241 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
90.10 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000242 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
97.42 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000240 36019208 Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
20.50 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000250 44195591 Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
Prenájom NTB Acer - MŠ
neuvedené - neuvedené
21.00 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000249 35859857 Inštitút bezpečnosti práce, J. Stanislava 3010, 841 05 Bratislava
BOZP, PZS a OPP
neuvedené - neuvedené
86.40 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000248 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón MŠ
neuvedené - neuvedené
20.46 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000247 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
81.71 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000246 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
344.30 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000245 17147522 RYBA, Južná trieda 54, 040 01 Košice
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
102.05 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000244 36472549 LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
52.84 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000243 35290536 Kubala Bohuš GOBO, z.p., Dolná Tižina, 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
124.72 08.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
2021000236 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón,internet,mobil
neuvedené - neuvedené
154.05 07.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
2021000235 36442500 SYKO, s. r. o., A. Kmeťa č. 320/7, 010 01 Žilina
Geometrický plán
neuvedené - neuvedené
600.00 07.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
2021000233 50729462 CAMPING Belá, s.r . o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Preprava detí MŠ na plavecký výcvik
neuvedené - neuvedené
207.00 07.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
2021000234 50729462 CAMPING Belá, s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
neuvedené - neuvedené
238.01 07.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
2021000237 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
91.08 07.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
2021000238 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
37.26 07.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
2021000232 10937587 Izidor Tomašov, Lysica 244, 01305 Lysica
Vybavenie kontaktného sčítacieho miesta
neuvedené - neuvedené
134.00 04.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
2021000231 52708314 Podžobrácka farma s. r. o., Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica
Vyhodnotenie priorít Komunit.plánu soc.služieb obce
neuvedené - neuvedené
15.00 03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
2021000230 35815256 SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn OÚ
neuvedené - neuvedené
292.00 02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
2021000229 50729462 CAMPING Belá, s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
neuvedené - neuvedené
116.00 02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
2021000228 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika DS
neuvedené - neuvedené
71.00 02.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000227 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika OÚ
neuvedené - neuvedené
176.00 02.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000226 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
328.00 02.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000225 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
257.00 02.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000224 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
33.00 02.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000223 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
22.00 02.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000217 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
125.00 02.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000218 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
231.00 01.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000219 36373303 HMZ Rádiokomunikácie spol. s r. o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
neuvedené - neuvedené
12.00 01.06.2021
15.06.2021
02.06.2021
2021000220 35815256 SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
53.00 01.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
2021000216 35815256 SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn ZŠ
neuvedené - neuvedené
37.00 01.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
2021000215 14252230 ELRECH, Puškinova 19, 013 05 Belá
Oprava poruchy na elektroinštalácii v MŠ
neuvedené - neuvedené
478.80 01.06.2021
01.06.2021
01.06.2021
« späť 1 4 5 6 7 8 9 10 12 ďalej »