Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2021000416 36394921 ELEKON, s.r.o., Moyzesova 23, 033 01 Liptovský Mikuláš
Elektrický pohon zvonov na obecnú zvonicu
neuvedené - neuvedené
3960.00 06.10.2021
07.10.2021
07.10.2021
201000415 35859857 Inštitút bezpečnosti práce s. r. o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava
BOZP, PO, PZS
neuvedené - neuvedené
86.40 05.10.2021
05.10.2021
05.10.2021
2021000404 35815256 SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn OÚ
neuvedené - neuvedené
292.00 04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
2021000407 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika DS
neuvedené - neuvedené
71.00 04.10.2021
15.10.2021
04.10.2021
2021000408 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika OÚ
neuvedené - neuvedené
176.00 04.10.2021
15.10.2021
04.10.2021
2021000409 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
328.00 04.10.2021
15.10.2021
04.10.2021
2021000410 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
257.00 04.10.2021
15.10.2021
04.10.2021
2021000411 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
33.00 04.10.2021
15.10.2021
04.10.2021
2021000412 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Elektrika VO
neuvedené - neuvedené
22.00 04.10.2021
15.10.2021
04.10.2021
2021000403 35950161 CREDIT AUDIT s. r. o., Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava
Audit účtovnej závierky za rok 2020
neuvedené - neuvedené
1000.00 04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
2021000413 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu MŠ
neuvedené - neuvedené
231.00 04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
2021000414 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu ZŠ
neuvedené - neuvedené
125.00 04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
2021000406 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
276.00 04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
2021000405 35815222 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
neuvedené - neuvedené
221.00 04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
2021000400 36174319 Nomiland, Mgnezitárska 11, 040 13 Košice
Pomôcky pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
35.70 01.10.2021
01.10.2021
01.10.2021
2021000401 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
neuvedené - neuvedené
12.00 01.10.2021
01.10.2021
01.10.2021
2021000402 40281043 Murárik Marián, Lysica 216, 013 05 Lysica
Servis vozdila ZA507EV
neuvedené - neuvedené
194.00 01.10.2021
01.10.2021
01.10.2021
2021000399 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
54.15 28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
2021000398 35290536 Kubala Bohuš GOBO, Dolná Tižina 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
194.66 28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
2021000397 35290536 Kubala Bohuš GOBO, Dolná Tižina 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
150.10 28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
2021000396 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
61.36 28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
2021000395 43909159 Pracovné odevy ZIGO, s. r. o., Na stanicu 16, 010 01 Žilina
Pracovné oblečenie ŠJ
neuvedené - neuvedené
149.90 28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
2021000391 35290536 Kubala Bohuš GOBO, Dolná Tižina 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
136.35 20.09.2021
23.09.2021
23.09.2021
2021000392 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
70.66 20.09.2021
23.09.2021
23.09.2021
2021000393 50729462 CAMPING Belá s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
neuvedené - neuvedené
862.54 22.09.2021
23.09.2021
23.09.2021
2021000394 02021029 ITE Control s. r. o., Lysica 200, 013 05 Lysica
Obrazový valec
neuvedené - neuvedené
142.00 23.09.2021
23.09.2021
23.09.2021
2021000390 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
9.76 16.09.2021
16.09.2021
16.09.2021
2021000382 45258767 TAKTIK vydaveateľstvo, s.r . o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice
Balíček pre predškolákov
neuvedené - neuvedené
119.00 10.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000383 53715446 ASCONA TOYS s. r. o., B. Němcovej 515/12A, Spišská Nová VEs
Súpravy áut
neuvedené - neuvedené
94.00 10.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000375 30546125 Jozef LULEK, Belanského 169, Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
106.39 08.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000374 35290536 Kubala Bohuš GOBO, Dolná Tižina 013 04
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
328.02 08.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000376 35763469 Slovak Telekom a. s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefon ŠJ
neuvedené - neuvedené
20.46 08.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000379 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad - poplatok za uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
140.94 08.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000378 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
344.52 08.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000377 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón, internet OcÚ
neuvedené - neuvedené
154.13 08.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000381 35859857 Inštitút bezpečnosti práce, J. Stanislava 3010, 841 05 Bratislava
BOZP, PZS a OPP
neuvedené - neuvedené
86.40 08.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000380 31575995 Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina
Poskytnutie inforácií pre audítora
neuvedené - neuvedené
60.00 08.09.2021
06.09.2021
13.09.2021
2021000384 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Poplatok za uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
217.62 13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000385 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
686.23 13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000386 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Fa za telefón
neuvedené - neuvedené
23.00 13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000387 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Fa za telefón - ZŠ
neuvedené - neuvedené
15.18 13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000388 51692881 Preskoly, s.r.o., Svatoplukova 30, 821 08 Bratislava
Učebnice ZŠ
neuvedené - neuvedené
92.40 13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000389 74728156 Martina Ferešo vá, Rovniny 714, 748 01 Hlučín
Bezpečnostné tabuľky - ZŠ
neuvedené - neuvedené
27.47 13.09.2021
13.09.2021
13.09.2021
2021000366 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn OcÚ
neuvedené - neuvedené
292.00 06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
2011000367 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
89.00 06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
2021000368 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
neuvedené - neuvedené
71.00 06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
2021000372 51927217 Tropico Z, Dolný Harmanec 40, 976 03
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
115.20 06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
2021000371 36019208 Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
12.36 06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
2021000370 36019208 Inmedia, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
108.95 06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
2021000373 51927217 Tropico Z, Dolný Harmanec 40, 976 03
Menu box - ŠJ
neuvedené - neuvedené
374.33 06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
« späť 1 2 3 4 5 6 7 9 12 ďalej »