Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2021000015 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
neuvedené - neuvedené
444.00 01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
2021000018 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
555.00 01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
2021000019 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn OcÚ
neuvedené - neuvedené
292.00 01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
2021000012 45503249 MArtinus s. r. o., Gorkého 4, 036 01 Martin
Knihy do knižnice
neuvedené - neuvedené
28.60 28.01.2021
28.01.2021
29.01.2021
2021000011 35720441 FORTUNA LIBRI a.s., Zádunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
Knihy do knižnice
neuvedené - neuvedené
91.85 27.01.2021
27.01.2021
29.01.2021
2020000557 36493825 SVK Tech Capital, s.r.o., M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov n. Topoľou
Flexibilná podlahová hubica
neuvedené - neuvedené
168.90 31.12.2020
25.11.2020
28.01.2021
2021000008 44403615 ITeControl, Lysica 200, 013 05
Toner, optická jednotka - ZŠ
neuvedené - neuvedené
67.50 20.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
2021000007 44403615 ITeControl, Lysica 200, 013 05
HP ProBook 650 - ZŠ
neuvedené - neuvedené
539.00 20.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
2021000006 44403615 ITeControl, Lysica 200, 013 05
HP ProBook 650 G1 - ZŠ
neuvedené - neuvedené
489.00 20.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
2021000010 31369308 RELIA, Trnavská 80, 821 02 Bratislava
Prístup na web. stránku
neuvedené - neuvedené
72.00 21.01.2021
-
21.01.2021
2020000556 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Pooplatok za uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
270.60 21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
2020000555 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Fa za ZKO
neuvedené - neuvedené
1047.23 21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
2021000009 36468924 CANEA SK, s. r. o.
Toner do tlačiarne
neuvedené - neuvedené
29.70 20.01.2021
20.01.2021
20.01.2021
2020000554 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie el. energie - VO
neuvedené - neuvedené
269.23 18.01.2021
18.01.2021
18.01.2021
2020000553 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Fa za telefón - ZŠ
neuvedené - neuvedené
15.18 18.01.2021
18.01.2021
18.01.2021
2021000005 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn OcÚ
neuvedené - neuvedené
292.00 18.01.2021
18.01.2021
18.01.2021
2021000004 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
573.00 18.01.2021
18.01.2021
18.01.2021
2021000003 00358152 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
neuvedené - neuvedené
458.00 18.01.2021
18.01.2021
18.01.2021
2020000549 51865467 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Vyúčtoôvacia faktúra za el. energiu v r. 2020
neuvedené - neuvedené
8.43 15.01.2021
15.01.2021
15.01.2021
2020000550 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 - OcÚ
neuvedené - neuvedené
-803.30 15.01.2021
15.01.2021
15.01.2021
2020000551 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 - MŠ
neuvedené - neuvedené
-388.39 15.01.2021
15.01.2021
15.01.2021
2020000552 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 - ZŠ
neuvedené - neuvedené
-547.82 15.01.2021
15.01.2021
15.01.2021
2020000542 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
16.99 31.12.2020
14.01.2021
14.01.2021
2020000543 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektriky OU
neuvedené - neuvedené
332.76 31.12.2020
19.01.2021
14.01.2021
2020000544 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektriky VO
neuvedené - neuvedené
257.22 31.12.2020
19.01.2021
14.01.2021
2020000545 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektriky VO
neuvedené - neuvedené
292.44 31.12.2020
19.01.2021
14.01.2021
2020000546 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Preplatok elektrika DS
neuvedené - neuvedené
-28.86 31.12.2020
19.01.2021
14.01.2021
2020000547 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Nedoplatok elektriky VO
neuvedené - neuvedené
68.98 31.12.2020
19.01.2021
14.01.2021
2020000548 51865467 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Preplatok elektrika ŠJ-MŠ
neuvedené - neuvedené
-336.81 31.12.2020
19.01.2021
14.01.2021
2021000002 36739464 KEO s. r. o., Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Aktualizácia
neuvedené - neuvedené
15.00 13.01.2021
14.01.2021
14.01.2021
2020000540 35848863 O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
9.34 31.12.2020
14.01.2021
14.01.2021
2020000541 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
141.10 31.12.2020
13.01.2021
13.01.2021
2020000538 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uloženie odpadu
neuvedené - neuvedené
60.72 31.12.2020
11.01.2021
11.01.2021
2020000537 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zmesový komunálny odpad
neuvedené - neuvedené
182.16 31.12.2020
11.01.2021
11.01.2021
2020000536 35763469 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Mobil,telefón,internet
neuvedené - neuvedené
166.00 31.12.2020
11.01.2021
11.01.2021
2020000539 35859857 Inštitút bezpečnosti práce s. r. o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava
BOZP, PZS, OPP
neuvedené - neuvedené
86.40 31.12.2020
11.01.2021
11.01.2021
2020000535 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón MŠ
neuvedené - neuvedené
20.46 08.01.2021
08.01.2021
08.01.2021
2021000001 36734390 BROS Computing, s. r. o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
GDPR servis dokumntácie, výkon funkcie ZO, WEB doména
neuvedené - neuvedené
348.00 07.01.2021
07.01.2021
07.01.2021
2020000534 44403615 ITeControl s. r. o., Lysica 200, 01305 Lysica
Stenový držiak
neuvedené - neuvedené
11.00 31.12.2020
07.01.2020
07.01.2021
2020000530 50729462 CAMPING Belá, s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
neuvedené - neuvedené
348.01 30.12.2020
30.12.2020
05.01.2021
2020000532 51108178 PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina
Predplatné mzdová účtovníčka
neuvedené - neuvedené
63.60 31.12.2020
05.01.2021
05.01.2021
202000533 43083161 Jozef Švec, A. F. Kollára 202/34, 013 06 Terchová
Montáž vianočného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
203.64 31.12.2020
05.01.2021
05.01.2021
« späť 1 4 7 9 10 11 12 ďalej »