Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.12.2020 Dodatok k zmluve č.102020
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku - Lysica - Zmena času plnenia
212020
0.00 TOMASTAV, s.r.o.
Ružová 40, Žilina, 01001
detail
08.12.2020 Dohoda č. 20/25/010/100
Pomoc v hmotnej núdzi
202020
1.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
08.12.2020 Dohoda č. 20/25/012/65
Realizácia aktivačnej činnosti
192020
1.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
09.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
182020
1.00 JAMISTAV - Slovakia, s.r.o.
Riečna 804/48, 013 05 Belá
detail
06.10.2020 Dodatok k zmluve
Stavbné práce na miestnej zvonici
172020
1.00 TOMASTAV, s.r.o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
01.10.2020 Zmluva č. 80/POD-511/20
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
162020
5,000.00 Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovskho 28, 975 90 Banská Bystrica
detail
25.09.2020 Poistná zmluva
ÚP detí MŠ
152020
1.00 UNION Poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
detail
03.09.2020 Zmluva o poskytovaní služieb
Audit účtovnej závierky za rok 2019
142020
600.00 Ingg. Marián Petrovič
Partizánska 1283//23-469, 018 41 Dubnica nad Váhom
detail
13.07.2020 Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác
Rekonštrukcia budovy obecnej zvonice a jej okolia-Lysica
132020
16,080.50 TOMASTAV s. r. o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
29.06.2020 Zmluva o prenájme
Prenájom zariadenia EDU-ACER
122020
17.50 Z+M servis, a.s.
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
detail
29.05.2020 Zmluva o dielo
Stavebné práce na zákazke "Rekonštrukcia zvonice v osade Bohačiakovia"
112020
3,440.00 STUDIO ARP spol. s r.o.
Somolického 1, Bratislava 811 05
detail
27.05.2020 Zmluva o dielo
Práce na "Rekonštrukcii a modernizácii domu smútku"
102020
271.00 TOMASTAV, s.r.o.
Ružová 40/1638, 010 01 Žilina
detail
06.05.2020 Zmuva o poskytnutí dotácie
Dotácia pre DPO
92020
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 7, 831 03 Bratislava
detail
31.03.2020 Zmluva o grantovom účte
Zriadenie účtu
82020
1.00 Prima Banka, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
30.03.2020 Zmluva o dielo
Bezpečnosný systém v obci Lysica
402020
1.00 VJ CONTROL, s.r.o.
Pltnícka 995/28, 013 03 Varín
detail
13.03.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lysica
62020
68,312.76 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
13.03.2020 Dodatok č. 3
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
72020
1.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
11.03.2020 Darovacia zmluva
Poskytnutie peňažného daru na úhradu ovocia a štiav pre ZŠ
42020
2.46 Milan Delničák-BUKOV, Horelica 108, 022 01 Čadca
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
11.03.2020 Zmluva o spolupráci
Podiel 2% zo zaplatenej dane
52020
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
14.02.2020 Poistná zmluva
Hromadné úrazové poistenie pracovníkov na aktivačné práce29,70
32020
29.70 UNION poisťovňa
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
detail
03.02.2020 Zmluva o poskytovaní služieb
Služba BOZP, OPP a PZS
22020
1.00 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Ul Stanislava 1, 841 05 Bratislava
detail
24.01.2020 Zmluva o spolupráci
Realizácia projektu "Dajme spolu gól"
12020
1.00 Slovenský futbalový zväz
Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava
detail