Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
20.12.2019 Zmluva o výkone činnosti
Činnosť športového odborníka - trénera
232019
1.00 Mgr. Peter Boháč
Šk Belá, Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail
19.12.2019 Zmluva o spolupráci
Športovo - pohybová aktivita so zameraním na futbal
222019
1.00 Slovenský futbalový zväz
Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava
detail
05.12.2019 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
212019
974.15 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
03.12.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
202019
1.00 JAMISTAV - Slovakia, s.r.o.
Riečna 804/48, 013 05 Belá
detail
19.11.2019 Zmluva o poskytoaní licencií na používaanie SW služieb
Licencia a aktualizcie SW - školská jedáleň
192019
1.00 Verejná informačná služba, spol. s r.o.
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
detail
06.11.2019 Zmluva o obstaraní zájazdu
Škola v prírode
182019
1.00 CK Lobelka, s.r.o.
Ul. 1. mája 1204/140, 031 01 Liptovský Mikuláš
detail
28.10.2019 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
172019
2,988.25 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12
detail
22.10.2019 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
162019
1,274.41 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12
detail
20.08.2019 Rámcová kúpna zmluva
Predaj výrobkov do ŠJ
152019
1.00 AG FOODS SK, s.r.o.
Moyzesova A/A, 902 01 Pezinok
detail
28.06.2019 Zmluva o poskytnutí služieb
Audit účtovnej závierky
142019
500.00 Ing. Marián Petrovič
Partizánska 1283/23-49, 018 41 Dubnica nad Váhom
detail
04.06.2019 Zmluva o dielo
Stavebn práce na akciu "Rekonštrukcia a modrnizácia hasičskej zbrojnice - Lysica"
122019
22,419.01 ADMACOLOR, s.r.o.
Fatranská 925/17, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
29.05.2019 Kúpna zmuva
Zakúpenie kompostérov na zhodnocovanie BRKO
132019
3,108.00 JRK Slovensko, s.r.o.
Gallayova 11, 841 02 Bratislava
detail
02.05.2019 Zmluva o preprave
Zmluva o preprave detí na akcie
112019
1.00 Ján Hodoň
M.R.Štrefánika 2/8, 013 03 Varín
detail
08.04.2019 Zmlua č. 149 097
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO
102019
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
19.03.2019 Zmluva o vykonaní výrubu stromov
Výrub drevín na miestnom cintoríne
92019
2,435.00 Maruna, s.r.o.
Terchová 999, 013 06
detail
20.02.2019 Zmluva o spolupráci
Použitie podielu 2% zo zaplatenej dane
72019
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
20.02.2019 Zmluva o spolupráci
Použitie podielu 2% zo zaplatenej dane
82019
1.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
11.02.2019 Zmluva o pedagogickej praxi
Vykonávanie pedagogickej praxe
62019
1.00 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
detail
05.02.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
Dodatok č. 1
52019
1.00 NATUR -PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
29.01.2019 Zmluva o preprave
Preprava detí MŠ a ZŠ
42019
1.00 Camping Belá, s.r.o.
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail
23.01.2019 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
Zimná údržba a posypanie obecnej komunikácie v obci Lysica
32019
1.00 Maruna, s.r.o.
Terchová 999, 013 06 Terchová
detail
10.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
22019
1.00 Disig, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
detail
03.01.2019 Zamestnávateľská zmluva
Doplnkové dôchodkové sporenie
12019
2.00 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
detail