Detail zverejnenia zmluvy - 82017

Evidenčné číslo: 82017
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Poistenie aktivačných pracovníkov
Cena: 18.09 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: UNION POISŤOVŇA, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 29, 813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Katarína Chalupkova
Funkcia: RPP

Dátum podpisu: 26.04.2017
Dátum zverejnenia: 27.04.2017
Dátum účinnosti: 28.04.2017
PDF príloha: