Detail zverejnenia zmluvy - 52017

Evidenčné číslo: 52017
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSD-Lysica-01
Predmet zmluvy: Využívanie mapového portálu
Cena: 240.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Adresa - sídlo: Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
IČO: 15325600
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Gašpárek
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 08.03.2017
Dátum zverejnenia: 13.03.2017
Dátum účinnosti: 14.03.2017
PDF príloha: