Detail zverejnenia zmluvy - 32017

Evidenčné číslo: 32017
Názov zmluvy: Zmluva o pedagogickej praxi
Predmet zmluvy: Prax absolventky fakulty v MŠ
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Univerzita Mateja Bela
Adresa - sídlo: Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Funkcia: rektor

Dátum podpisu: 16.02.2017
Dátum zverejnenia: 17.02.2017
Dátum účinnosti: 18.02.2017
PDF príloha: