Detail zverejnenia zmluvy - 22017

Evidenčné číslo: 22017
Názov zmluvy: Mandátna zmluva
Predmet zmluvy: Verejné obstarávanie na "Rozšírenie kanalizácie v obci Lysica"
Cena: 1500.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: JUDr. Elena Sivová
Adresa - sídlo: Obilná 489/10, 900 27 Bernolákovo
IČO: 36914282
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: JUDr. Elena Sivová
Funkcia:

Dátum podpisu: 19.01.2017
Dátum zverejnenia: 30.01.2017
Dátum účinnosti: 31.01.2017
PDF príloha: