Detail zverejnenia zmluvy - 252017

Evidenčné číslo: 252017
Názov zmluvy: Poistná zmluva
Predmet zmluvy: Poistenie aktivačných pracovníkov na r. 2018
Cena: 32.16 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Union Poisťovňa, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Katarína Chalúpková
Funkcia: RPP

Dátum podpisu: 13.12.2017
Dátum zverejnenia: 29.12.2017
Dátum účinnosti: 30.12.2017
PDF príloha: