Detail zverejnenia zmluvy - 0

Evidenčné číslo: 0
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Predaj pozemku parc. č. 943/2
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Urbárske pozemkové spoločenstvo
Adresa - sídlo: Lysica 138
IČO: 30231981
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Peter Franek
Funkcia: predseda UPS

Dátum podpisu: 28.06.2017
Dátum zverejnenia: 29.06.2017
Dátum účinnosti: 30.06.2017
PDF príloha: