Detail zverejnenia zmluvy - 202017

Evidenčné číslo: 202017
Názov zmluvy: Dodatok ku zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti-dom smútku
Predmet zmluvy: Dodatok ku zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti-dom smútku
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MP Profit PB, s. r. o.
Adresa - sídlo: Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50068849
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Potocký
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 29.09.2017
Dátum zverejnenia: 03.10.2017
Dátum účinnosti: 04.10.2017
PDF príloha: