Detail zverejnenia zmluvy - 152017

Evidenčné číslo: 152017
Názov zmluvy: Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
Predmet zmluvy: Dodatok o fixnej cene plynu od 1.9.2017 do 31.8.2019- OÚ, dom smútku
Cena: 1.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s .
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 25815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Valko
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 13.09.2017
Dátum zverejnenia: 14.09.2017
Dátum účinnosti: 15.09.2017
PDF príloha: