Detail zverejnenia zmluvy - 142017

Evidenčné číslo: 142017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/VP/1
Predmet zmluvy: Rekonštrukcia autobusových zastávok
Cena: 1400.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Žilinský samosprávny kraj
Adresa - sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Blanár
Funkcia: predseda

Dátum podpisu: 21.07.2017
Dátum zverejnenia: 21.07.2017
Dátum účinnosti: 22.07.2017
PDF príloha: