Detail zverejnenia zmluvy - 122017

Evidenčné číslo: 122017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu, zabezpečenie servisu techniky požiarneho motorového vozidla
Cena: 1400.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lysica
Adresa - sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
IČO: 00321460
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurana
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa - sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
IČO: 00177474
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Vendelín Horváth
Funkcia: generálny sekretár DPO SR

Dátum podpisu: 31.05.2017
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Dátum účinnosti: 01.06.2017
PDF príloha: