Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2017000526 31575951 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Fa za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
neuvedené - neuvedené
49.68 27.12.2017
20.12.2017
29.12.2017
2017000525 35833289 KWESTO s. r. o., Cintorínska ulica 12, 949 01 NItra
Viacúčelová skriňa archívna
neuvedené - neuvedené
237.48 21.12.2017
21.12.2017
21.12.2017
2017000523 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
125.78 21.12.2017
21.12.2017
21.12.2017
2017000522 35290536 Kubala Bohuš-GOBO, 013 04 Dolná Tižina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
78.60 21.12.2017
21.12.2017
21.12.2017
2017000524 10842098 Milan Delinčák-BUKOV VOZ, Horelica 108, Čadca
Ovocie-dar
neuvedené - neuvedené
11.09 21.12.2017
21.12.2017
21.12.2017
2017000521 46934545 MP Services, s.r.o., Svätoplukova 3020/6B, 010 01 Žilina
Odborná prehliadka bleskozvodu a elektroinštalácie v dome smútku
neuvedené - neuvedené
416.00 20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
2017000484 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. , Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
Elektrika verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
201.00 06.12.2017
15.12.2017
19.12.2017
2017000483 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. , Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
Elektrika verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
42.00 06.12.2017
15.12.2017
19.12.2017
2017000516 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. , Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
Elektrika verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
243.00 18.12.2017
15.12.2017
19.12.2017
2017000517 40281043 Murárik Marián, Lysica 216,013 05 Lysica
Prezutie obecných áut, pnemumatiky, výmena oleja
neuvedené - neuvedené
113.00 19.12.2017
19.12.2017
19.12.2017
2017000518 74762141 Svítidla-Dominik Kovařík, Jiráskova 260, 398 11 Protivín
Vianočné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
53.34 19.12.2017
19.12.2017
19.12.2017
2017000520 17916534 Adam Chabada, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
Sporák Fagor CGE-741 do školskej jedálne
neuvedené - neuvedené
2277.60 19.12.2017
19.12.2017
19.12.2017
2017000519 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice
Magnetické hry, tabuľa,puzzle,kalendár
neuvedené - neuvedené
135.88 19.12.2017
19.12.2017
19.12.2017
2017000507 50729462 CAMPING Belá s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu za 11/2017
neuvedené - neuvedené
1345.50 12.12.2017
19.12.2017
19.12.2017
2017000514 04494827 MOB INTERIÉR, s.r.o.
Opatovská 651/33, 011 01 Trenčín
neuvedené - neuvedené
1461.80 18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
2017000515 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón OcÚ
neuvedené - neuvedené
20.99 18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
2017000513 50893416 Romis, s.r.o. Višňové 314, 013 23
Elektroinštalačné práce v priestoroch ZŠ
neuvedené - neuvedené
1198.58 18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
2017000512 35660228 Václav Muráň, Pri Rajčianke 40, 010 01 Žilina
Výkon činnosti OLH za rok 2017
neuvedené - neuvedené
36.48 18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
2017000487 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. , Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
Elektrika OÚ
neuvedené - neuvedené
107.00 06.12.2017
15.12.2017
18.12.2017
2017000486 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. , Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
Elektrika DS
neuvedené - neuvedené
47.00 06.12.2017
15.12.2017
18.12.2017
2017000485 36403008 Stredoslovenská energetika a.s. , Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
Elektrika verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
22.00 06.12.2017
15.12.2017
18.12.2017
2017000511 41099834 Rojková Alena Ing.-ROAX, SNP 1446/43-7, Považská Bystrica
Asistencia pri audite
neuvedené - neuvedené
500.00 13.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
2017000510 42144485 Ing. Marián Petrovič, Partizánska 1283/23, Dubnica nad Váhom
Vykonanie auditu za rok 2016
neuvedené - neuvedené
600.00 13.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
2017000508 36320439 Daffer, spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza
Fa za laboratórne stoličky pre deti ZŠ
neuvedené - neuvedené
640.00 13.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
2017000509 35848863 O2 Slovakia, s..o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Telefón
neuvedené - neuvedené
14.76 13.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
2017000506 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
542.65 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000505 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
96.60 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000501 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
89.90 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000504 35290536 GO-BOzp, 013 04 Dolná Tižina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
100.63 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000500 35290536 GO-BOzp, 013 04 Dolná Tižina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
62.50 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000502 17147522 Ryba Košice, Južná trieda 54, 040 01 Košice
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
103.73 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000499 36019208 INMEDIA, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
85.08 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000498 35760532 ATC-JR, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
264.13 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000503 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Telefón MŠ
neuvedené - neuvedené
20.46 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000497 36174319 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Hry pre deti MŠ
neuvedené - neuvedené
655.20 11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
2017000440 47225432 VJ Control, s. r. o., Jánošíková 264, 010 01 Žilina
Spracovanie projektu "Bezpečnostný systém obce Lysica"- 1. časť úhrady
neuvedené - neuvedené
2100.00 08.11.2017
08.12.2017
08.12.2017
2017000490 44153392 Benmar s. r. o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
BOZP, PZS 11/2017
neuvedené - neuvedené
61.20 07.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
2017000491 36400491 T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Odovz odpadu
neuvedené - neuvedené
771.31 07.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
2017000492 36739464 KEO s. r. o., Poľná 5, 991 06 Záhorce
Akualizácie KEO WIN
neuvedené - neuvedené
13.50 07.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
2017000493 41755251 Gabriela Poliaková, Stráža 38, 013 04 STráža
Zemné, výkopové, betonárske práce na verejnom priestranstve
neuvedené - neuvedené
996.00 08.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
2017000495 46061703 SPORTIKA SK, s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava
Športové náradie a náčinie pre ZŠ
neuvedené - neuvedené
4926.07 08.12.2017
08.12.2017
08.12.2017
2017000482 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet Standard - MŠ - 122017
neuvedené - neuvedené
12.00 06.12.2017
06.12.2017
06.12.2017
2017000489 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Fa za telefón ZŠ
neuvedené - neuvedené
15.18 06.12.2017
06.12.2017
06.12.2017
2017000488 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Fa za telefón a internet OcÚ
neuvedené - neuvedené
52.73 06.12.2017
06.12.2017
06.12.2017
2017000469 36631124 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Žilinský večerník
neuvedené - neuvedené
30.00 30.11.2017
05.12.2017
05.12.2017
2017000480 36739464 KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce
Ročná licencia, ročný udržiavací poplatok na programy
neuvedené - neuvedené
233.30 04.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
2017000479 31363091 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Obecné noviny
neuvedené - neuvedené
67.60 04.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
2017000478 36403008 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu - ZŠ
neuvedené - neuvedené
103.00 04.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
2017000477 36403008 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu - MŠ
neuvedené - neuvedené
204.00 04.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
2017000476 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn OcÚ
neuvedené - neuvedené
486.00 04.12.2017
05.12.2017
05.12.2017
« späť 1 2 3 4 6 9 11 ďalej »