Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2017000122 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
123.40 03.04.2017
03.04.2017
03.04.2017
2017000123 41050690 ZELMIX, Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
104.56 03.04.2017
03.04.2017
03.04.2017
2017000118 45325600 MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 26
Aktualizačný poplatok za mapový portál
neuvedené - neuvedené
240.00 28.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
2017000120 35290536 GO-BOz.p., 013 05 Dolná Tižina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
112.86 30.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
2017000119 17916534 Adam Chabada, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina
Oprava šporáka
neuvedené - neuvedené
138.48 30.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
2017000121 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
61.30 30.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
2017000116 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Mobil OÚ
neuvedené - neuvedené
30.00 27.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
2017000113 17147522 RYBA, s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Žilina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
167.78 24.03.2017
27.03.2017
27.03.2017
2017000114 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
86.70 24.03.2017
27.03.2017
27.03.2017
2017000115 41050690 ZELMIX, Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
115.98 24.03.2017
27.03.2017
27.03.2017
2017000111 36731269 Belské Služby, s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Bela
Odvoz odpadu
neuvedené - neuvedené
813.00 24.03.2017
27.03.2017
27.03.2017
2017000112 36731269 Belské Služby, s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Bela
Údržba miestnych komunikácií
neuvedené - neuvedené
48.00 24.03.2017
27.03.2017
27.03.2017
2017000117 47361140 AT PUBLISHING, s.r.o., Rovniakova 2475/5, 851 02 Bratislava 5
Fa za CD pre deti MŠ
neuvedené - neuvedené
98.86 27.03.2017
27.03.2017
27.03.2017
2017000110 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
neuvedené - neuvedené
12.00 24.03.2017
24.03.2017
24.03.2017
2017000108 36755800 L - TEX com s.r.o., M. Rázusa 3, 911 01 Trenčín
Zdravotnícka konfekcia pre MŠ
neuvedené - neuvedené
238.55 22.03.2017
22.03.2017
22.03.2017
2017000109 36755800 L - TEX com s.r.o., M. Rázusa 3, 911 01 Trenčín
Zdravotnícka konfekcia pre ZŠ
neuvedené - neuvedené
333.95 22.03.2017
22.03.2017
22.03.2017
2017000107 42026962 Občianske združenie Fonéma, Kanašská 132, 082 16 Fintice
Čítanka pre 2.-4. roční k - ZŠ
neuvedené - neuvedené
33.00 21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
2017000106 26022047 Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany
Prenájom vodného toku Lysica za rok 2017
neuvedené - neuvedené
1.00 20.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
2017000105 31331131 ŠEVT, a.s.
Tlačivá-osvedčenia
neuvedené - neuvedené
9.40 15.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000104 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Mobil OÚ
neuvedené - neuvedené
20.29 15.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000103 36000477 BROS s. r. o., Údolná 169, Žilina-Zádubnie
Tonery
neuvedené - neuvedené
498.24 14.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000080 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Elektrika Dom smútku
neuvedené - neuvedené
47.00 06.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000081 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Elektrika obecný úrad
neuvedené - neuvedené
107.00 06.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000082 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Elektrika verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
243.00 06.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000083 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Elektrika verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
201.00 06.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000084 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Elektrika verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
22.00 06.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000085 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Elektrika verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
42.00 06.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
2017000099 35848863 O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mobil
neuvedené - neuvedené
14.52 13.03.2017
14.03.2017
14.03.2017
2017000100 10842098 BUKOV, Milan Delinčák, Horelica 108, 022 01 Čadca
Ovocný program pre deti MŠ
neuvedené - neuvedené
6.41 14.03.2017
14.03.2017
14.03.2017
2017000101 35290536 GO-BOz.p., 013 05 Dolná Tižina
Po
neuvedené - neuvedené
168.77 14.03.2017
14.03.2017
14.03.2017
2017000102 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
151.07 14.03.2017
14.03.2017
14.03.2017
2017000098 47966947 ABAMET, s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
Stoly na pracovné vyučovanie do ZŠ
neuvedené - neuvedené
2211.60 13.03.2017
13.03.2017
13.03.2017
2017000097 00169048 COOP Jednota, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
247.51 13.03.2017
13.03.2017
13.03.2017
2017000095 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Fa za telefón ZŠ
neuvedené - neuvedené
15.18 10.03.2017
13.03.2017
13.03.2017
2017000096 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón MŠ
neuvedené - neuvedené
21.30 10.03.2017
13.03.2017
13.03.2017
2017000093 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón, internet OÚ
neuvedené - neuvedené
58.96 09.03.2017
09.03.2017
09.03.2017
2017000092 41099834 Rojková Alena, Ing. -ROAX, SNP 1446/43-7, Považská Bystrica
Účtovné poradenstvo
neuvedené - neuvedené
149.20 08.03.2017
09.03.2017
09.03.2017
2017000094 44153392 BENMAR s. r. o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
BOZP,PZS
neuvedené - neuvedené
61.20 09.03.2017
09.03.2017
09.03.2017
2017000091 36856096 Karma, s. r. o., Osloboditeľov 147, 013 05 Belá
Rakva na pohreb
neuvedené - neuvedené
320.00 08.03.2017
09.03.2017
09.03.2017
2017000090 10842098 BUKOV, Milan Delinčák, Horelica 108, 022 01 Čadca
Ovocný program pre deti ZŠ
neuvedené - neuvedené
5.60 08.03.2017
08.03.2017
08.03.2017
2017000089 00164836 Hudobné centrum, Michalská ul. 10, 815 36 Bratislava
Výchovný koncert - MŠ
neuvedené - neuvedené
90.00 08.03.2017
08.03.2017
08.03.2017
2017000086 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Uskladnenie odpadu
neuvedené - neuvedené
567.57 06.03.2017
07.03.2017
07.03.2017
2017000087 41050690 ZELMIX, Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
63.23 06.03.2017
06.03.2017
06.03.2017
2017000088 30546125 Jozef Lulek, Belanského 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
69.00 06.03.2017
06.03.2017
06.03.2017
2017000077 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn KD
neuvedené - neuvedené
486.00 02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
2017000075 35815255 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn MŠ
neuvedené - neuvedené
625.00 02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
2017000076 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn ZŠ
neuvedené - neuvedené
612.00 02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
2017000079 36403008 SSE, Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu ZŠ
neuvedené - neuvedené
103.00 02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
2017000078 36403008 SSE, Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina
Záloha na el. energiu MŠ
neuvedené - neuvedené
204.00 02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
2016000459 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Nedoplatok elektriky OÚ
neuvedené - neuvedené
78.34 23.01.2017
27.01.2017
01.03.2017
« späť 1 4 6 7 8 9 10 11 ďalej »