Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2016000464 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Preplatok elektriky verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
25.52 25.01.2017
28.01.2017
26.01.2017
2016000465 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Preplatok elektriky verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
52.18 25.01.2017
28.01.2017
26.01.2017
2016000466 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Nedoplatok elektriky dom smútku
neuvedené - neuvedené
101.37 25.01.2017
30.01.2017
26.01.2017
2016000467 37804880 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Varín
Separovaný odpad-zber,zneškodnenie
neuvedené - neuvedené
2.59 26.01.2017
26.01.2017
26.01.2017
2017000025 35697270 Orange Slovensko, a.s.s, Metodova 8, 82108 Bratislava
Mobil OÚ
neuvedené - neuvedené
30.19 26.01.2017
26.01.2017
26.01.2017
2017000024 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Publikácia-záverečný účet obce
neuvedené - neuvedené
14.20 25.01.2017
26.01.2017
26.01.2017
2017000023 36000477 BROS s. r. o., Údolná 169, Žilina-Zádubnie
Toner 5 ks
neuvedené - neuvedené
289.44 25.01.2017
26.01.2017
26.01.2017
2016000455 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Vyúčtovanie plynu za rok 2016 - OcÚ
neuvedené - neuvedené
-182.32 18.01.2017
25.01.2017
25.01.2017
2017000022 31331131 ŠEVT, a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica
Tlačivá pre ZŠ
neuvedené - neuvedené
14.80 25.01.2017
25.01.2017
25.01.2017
2017000020 35290536 GO-BOzp, 013 04 Dolná Tižina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
85.98 24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
2016000460 36403008 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie el. energie za r. 2016 - MŠ
neuvedené - neuvedené
-74.39 23.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
2016000461 36403008 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Vyúčtovanie el. energie za r. 2016 - ZŠ
neuvedené - neuvedené
-223.62 23.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
2017000019 36739464 KEO s. r. o., Poľná 151/5, Záhorce
Aktualizácia KEO 2017/02
neuvedené - neuvedené
13.50 23.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
2016000458 36731269 Belské Služby, s. r. o., Oslobodenia 183, 013 05 Bela
Posyp miestnych komunikácií mechanizmom Multicar
neuvedené - neuvedené
96.00 19.01.2017
20.01.2017
20.01.2017
2017000015 36373303 HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., Rajecká 17, 010 01 Žilina
Internet MŠ
neuvedené - neuvedené
12.00 19.01.2017
19.01.2017
19.01.2017
2016000456 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Vyúčtovanie plynu za rok 2016 - MŠ
neuvedené - neuvedené
-600.86 18.01.2017
19.01.2017
19.01.2017
2016000457 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Vyúčtovanie plynu za rok 2016 - ZŠ
neuvedené - neuvedené
108.78 18.01.2017
19.01.2017
19.01.2017
2017000017 35760532 ATC-JR, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
282.72 19.01.2017
19.01.2017
19.01.2017
2017000016 30546125 Jozef Lulek, Belianskeho 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
79.95 19.01.2017
19.01.2017
19.01.2017
2017000018 41050690 Zelmix, Hviezdoslavova 281, 965 01 Žiar nad Hronom
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
126.12 19.01.2017
19.01.2017
19.01.2017
2017000012 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn - ZŠ
neuvedené - neuvedené
670.00 18.01.2017
18.01.2017
18.01.2017
2017000013 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn - MŠ
neuvedené - neuvedené
684.00 18.01.2017
18.01.2017
18.01.2017
2017000014 35815256 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Záloha na plyn - OcÚ
neuvedené - neuvedené
486.00 18.01.2017
18.01.2017
18.01.2017
2017000011 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Mobil OÚ
neuvedené - neuvedené
16.91 16.01.2017
18.01.2017
18.01.2017
2017000009 36739464 KEO s. r. o., Poľná 151/5, Záhorce
Aktualizácia KEO 2017/01
neuvedené - neuvedené
13.50 16.01.2017
18.01.2017
18.01.2017
2017000021 30546125 Jozef Lulek, Belianskeho 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
72.30 24.01.2017
24.01.2017
17.01.2017
2017000007 35909790 ASKO-Nábytok, spol. s r. o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava
Skrinka s drezom do kancelárie OÚ
neuvedené - neuvedené
109.50 13.01.2017
13.01.2017
16.01.2017
2017000010 43908977 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Žilina
Virtuálna knižnica pre ZŠ
neuvedené - neuvedené
39.89 16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
2016000454 35848863 O2, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Fa za telefón
neuvedené - neuvedené
20.40 13.01.2017
13.01.2017
13.01.2017
2017000008 03624490 DEMA, Dlhá 248, 905 01 Senica
Branky na ihrisko ZŠ - 2%
neuvedené - neuvedené
146.99 13.01.2017
13.01.2017
13.01.2017
2016000453 35763496 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Fa za telefón MŠ
neuvedené - neuvedené
20.46 13.01.2017
13.01.2017
13.01.2017
2016000452 30230705 Urbárske spolumajiteľstvo-pozemkové spoločenstvo, Belá 590, 013 05
Zimná údržba ciest
neuvedené - neuvedené
465.00 11.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
2017000006 36000047 Bros Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Práca na schránke UPVS
neuvedené - neuvedené
69.84 12.01.2017
12.01.2017
12.01.2017
2016000451 35763469 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón ZŠ
neuvedené - neuvedené
15.18 -
10.01.2017
10.01.2017
2016000450 00169048 COOP Jednota, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
241.75 09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
2016000449 36400491 T+T, a.s., Kmeťova 18, 010 01 Žilina
Skládkovanie odpadu
neuvedené - neuvedené
939.46 09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
2017000003 40281043 Marián Murárik, Lysica 216, 013 05
Oprava automobilu Škoda Felícia
neuvedené - neuvedené
246.00 09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
2016000448 35763469 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Telefón + internet OcÚ
neuvedené - neuvedené
59.99 09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
2017000005 30546125 Jozef Lulek, Belianskeho 189, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
106.37 09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
2017000004 35290536 GO-BOzp, 013 04 Dolná Tižina
Potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
181.91 09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
2016000387 34122303 SKLÁDKY a ODPADY s. r. o., Vajnorská 40,831 03 Bratislava
Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica
neuvedené - neuvedené
43216.30 25.11.2016
20.12.2016
04.01.2017
2016000446 44153392 BENMAR s. r. o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
BOZP, PZS 12/2016
neuvedené - neuvedené
61.20 30.12.2016
04.01.2017
04.01.2017
2016000444 35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Mobil OÚ
neuvedené - neuvedené
30.00 27.12.2016
30.12.2016
04.01.2017
2016000445 31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Poplatok za vedenie účtu cenných papierov
neuvedené - neuvedené
49.68 22.12.2016
20.12.2016
04.01.2017
2017000001 31602436 AJFA+AVIS, s. r. o., Klemensova 34, 010 01 Žilina
Publikácia "Mzdová účtovníčka"
neuvedené - neuvedené
49.50 04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
2016000447 36731269 Belské Služby, s.r.o., Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Odvoz odpadu
neuvedené - neuvedené
1218.00 04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
2017000002 36734390 Bros Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Fa - WEB- doména na r. 2017
neuvedené - neuvedené
238.00 04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
« späť 1 4 6 8 9 10 11 ďalej »