Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.11.2016 Dodatok č. 1 k ZoD
Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica
242016
1.00 Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
detail
11.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2016
Zmena termínu dokončenia stavby
232016
1.00 SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.
Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
detail
10.11.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
Zimná údržba ciest
222016
1.00 Urbárske spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo
Belá č. 590, 013 05
detail
25.10.2016 Zmluva o dielo
Úprava koryta a brehov vodného toku
212016
6,965.09 GAL CONSULTING, s.r.o.
Hálkova 45, 010 01 Žilina
detail
20.10.2016 Zmluva o prevode nehnuteľností
Nové usporiadanie spoločného dvora
202016
1.00 Anna Hriníková a spol.
01305 Lysica č. 75
detail
19.10.2016 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania, 2% z daní
192016
2,782.73 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
18.10.2016 Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
2 % z daní
182016
549.66 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12
detail
05.10.2016 Zmluva č. 676/2016 o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy
Dohoda o budúcom dočasnom užívaní novovybudovanej verej.kanalizácie
162016
3.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
09.09.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účt.závierky,súlad hospodárenia obce,súlad výročnej správy s účt.závierkou
152016
500.00 Ing. Viera Blažeková, číslo licencie SKAU 196
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
30.08.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
Využívanie softvérového produktu mOBEC
142016
120.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
29.07.2016 Mandátna zmluva
Výkon činnosti technického dozoru
132016
120.00 M-Stav Servis, s.r.o.
018 56 Červený Kameň 291
detail
27.07.2016 Kúpna zmluva
Predaj pozemku
122016
800.00 Michal Púček
01305 Lysica č. súp. 56
detail
27.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania odpadov z obalov
Zabezpečenie systému nakladania s odpadmi
112016
1.00 Natur Pack, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
23.06.2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dotácia na akciu "Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica"
92016
150.00 Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
detail
23.06.2016 Zmluva o dielo č. 09/2016
Zhotovenie diela "Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica"
102016
107,800.00 Skládky a odpad, s.r.o.
Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
detail
01.06.2016 zmluva na vyhotovenie diela: rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia
82016
107,766.53 Ing. Anton Poliček
018 15 Prečín 269
detail
15.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
72016
1,250.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
13.04.2016 Zmluva o spolupráci
Ovocný program pre deti ZŠ
62016
1.00 Milan Delinčák - Bukov
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
31.03.2016 Zmluva o spolupráci
2 % z daní
52016
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
22.03.2016 Zmluva o spolupráci
Darovanie 2% zaplatenej dane
42016
1.00 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
23.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na DHZ
22016
700.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
23.02.2016 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Štúdia uskutočniteľnosti-zahŕňa poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti
32016
7,200.00 MO Profit PB, s. r. o.
Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica
detail
17.02.2016 Zmluva o obstaraní zájazdu
Škola v prírode pre deti ZŠ
12016
3,790.00 CK Slniečko, spol. s r.o.
Nábrežná 1636/16, 911 01 Trenčín
detail