Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
15.12.2014 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby
Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v Lysici a osade Chabadovia
32
28.90 Belské služby, s. r. o.
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail
28.10.2014 Darovacia zmluva
Podporaa rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
312014
1,905.89 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
27.10.2014 Dodatok k zmluve o dielo - bezdrôtový rozhlas
Aktualizácia
302014
1.00 JD Rozhlasy SK, s.r.o.
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
detail
23.10.2014 Zmluva o výpožičke podperných bodov
Výpožička hnuteľných vecí
292014
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
detail
21.10.2014 Zmluva o dielo
Izolácia strešného plášťa na objekte Dom smútku
282014
3,658.00 Dušan Lizák
Nešporova 22, 036 01 Martin
detail
26.09.2014 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
262014
2,938.95 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
26.09.2014 Darovacia zmluva
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania - ZŠ
272014
737.96 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 žilina
detail
18.09.2014 Zmluva o dielo
Dodávka a montáž bezdrôtového rozhlau
252014
13,167.60 JD ROZHLASY SK, s.r.o.
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
detail
03.09.2014 Zmluva o auditorskej službe
Audit za rok 2013
242014
400.00 Viera Blažeková, Ing.
Dlhé Pole, Stolečné 933
detail
26.08.2014 Zmluva o dielo
Izolácia strešného plášťa na objekte MŠ obytná časť a MŠ kuchyňa
232014
13,032.89 Dušan Lizák
Nešporova 22, 036 01 Martin
detail
05.08.2014 Kúpna zmluva
Odpredaj časti pozemku parc.č. 2215
222014
1,340.00 Beňo Miroslav a manželka Mgr. Anna Beňová
013 05 Lysica č.súp. 266
detail
26.06.2014 Poistná zmluva
Poistenie pracovníkov na obecné služby na obdobie 07-122014
212014
9.60 Union poisťovňa
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
detail
02.06.2014 Zmluva o spolupráci
Ovocie a zelenina pre deti MŠ a ZŠ
202014
1.00 Milan Delinčák
Horelica 108, 022 01 Čadca
detail
26.05.2014 Kúpno-predajná zmluva
Odpredaj a kúpa pozemkov
192014
70.00 Fŕantišek Kováč, Ján Kováč, František Vajda
Lysica 102, Lysica103
detail
07.05.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
Prírodné javisko - MŠ
19
800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
17.04.2014 Rámcová kúpna zmluva
Dodávka tovaru
18
1.00 COOP Jednota Žilina
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
04.02.2014 Zmluva o vývoze odpadu
Odvoz komunálneho odpadu z veľkokapacitných kontajnerov
17
1.50 Služby Belá
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
detail