Obec Lysica

História obce
 
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1475, vtedy mala názov Lyzica. Neskôr viackrát zmenila názvoslovie ako: Lysice, Lizzieza, Lisica, Lisceza a od roku 1920 ako Lysica.
 
Hoci prvá zmienka o obci je z 15. storočia, dejiny osídlenia katastra na základe archeologických nálezov a vykopávok, nájdených na kopci Hôrka, nasvedčujú tomu, že toto územie bolo osídlené už takmer pred 2000 rokmi. Z počiatku obec patrila pod panstvo Starý hrad Strečno, neskôr pod Župu Trenčanskú, okres a kraj Žilinský.
 
V SLUŽBE PÁNA
VDP. Rudolf Kunda

Sponienky vydané k 100. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia
vdp. dekana Rudolfa Kundu
Zostavil: MUDr. Stanislav Kunda, CSc,
Spoluautori: Prof. ThDr. Štefan Janega, Mons. Ján  Štefan Palkovič, Ing. Stanislav Kunda
 
Vydané spomienky v celom znení môžete získať na OcÚ Lysica

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lysica, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.