Obec Lysica

Základné údaje
 
Obec Lysica leží v južnej časti Kysuckej vrchoviny v údolí prítoku Varínky, spadajúcej do terchovskej doliny. Jej kataster leží v nadmorských výškach od 410 do 921 m n.m. a má rozlohu 1552 ha. V obci v súčasnosti žije 823 obyvateľov.
 
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1475, vtedy mala názov Lyzica. Neskôr viackrát zmenila názvoslovie ako: Lysice, Lizzieza, Lisica, Lisceza a od roku 1920 ako Lysica.
 
Hoci prvá zmienka o obci je z 15. storočia, dejiny osídlenia katastra na základe archeologických nálezov a vykopávok, nájdených na kopci Hôrka, nasvedčujú tomu, že toto územie bolo osídlené už takmer pred 2000 rokmi. Z počiatku obec patrila pod panstvo Starý hrad Strečno, neskôr pod Župu Trenčanskú, okres a kraj Žilinský.
 
Nedatovaná pečať z 18. storočia s vyobrazením jeleňa skáčuceho nad ratolesťou, slúžila ako základný motív pre vytvorenie erbu obce.
 
Obec mala z počiatku radovú potočnú zástavbu. Z 19. storočia pochádzajú zrubové podpivničené domy s hospodárskymi stavbami so šindľovou strechou, ktoré pomaly zanikajú.
Obyvatelia sa hlavne v minlosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, chovom dobytka a domácou výrobou súkna, dreveného riadu a náradia.

Vybavenosť obce:
 - od roku 1976 vybudovaný obecný vodovod,
 - v roku 1996 bola ukončená plynofikácia
 - v roku 2007 bolo vybudovaných 3000m kanalizácie.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lysica, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.