Obec Lysica

Starosta obce
 

Ing. Robert Bros

poverený zastupovaním starostu

                                                       

mail: starosta.lysica@gmail.com

stav: ženatý

 


Zamestnanie:
............................
............................
............................
 

           Vážení návštevníci, 

           táto internetová stránka je oficiálnou internetovou stránkou obce Lysica.
Internetová stránka obce bola zriadená za účelom, čo možno najväčšieho sprístupnenia  obecných informácií občanom obce, ale aj všetkým ostatným návštevníkom. Jedná sa hlavne o informácie z oblasti úradnej agendy, ale aj z oblasti kultúry, histórie a spoločenského života v obci. Internetovú stránku obce budeme naďalej dopĺňať a aktualizovať.
 
Všetci ste v našej obci i na tejto internetovej stránke vítaní ! 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lysica, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.